KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

doc. Ing. Tomáš Rotter,CSc.

tel.:
+420 224 353 877
mistnost.:
B621
www:
specializace:

Ocelové mosty pozemních komunikací

Ocelové železniční mosty

Typologie ocelových mostů

Únavová životnost ocelových mostů

Konstrukční řešení mostovek železničních mostů Mostní závěry na mostech pozemních komunikací.