KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Zapojení členů do normalizačních komisí

prof. Ing. František Wald, CSc.

 • Mezinárodní:
  • TC3/ECCS Fire safety of steel structures – člen
  • CEN-TC 250-SC3-WG2 Fire safety of steel structures – člen
  • TC4/ECCS Fire safety of composite steel and concrete structures – člen
  • CEN-TC 250-SC4-WG2 Fire safety of composite steel and concrete structures – člen
  • TC10/ECCS – Structural connections – člen
  • CEN-TC 250-SC 3-WG 10 – Structural connections – člen
  • TC22/ECCS – Design by finite elements – člen
  • CEN-TC 250-SC 3-WG 22 – Design by finite elements – člen
  • DIN Deutsche Normungspanel (DNP) – člen
 • Národní:
  • ČAS Normalizační výbor – člen ¬
  • ČAS TNK 35 Ocelové konstrukce – člen

doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE

 • CEN TC 250/SC4 – Composite structures (národní řešitel)
 • TNK 92 Lešení (člen)

doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.

 • CEN/TC 250/SC11 – WG1 Design of Glass Structures – člen

doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

 • CEN/TC250/SC3.WG3 EN 1993-1-3: cold-formed members and sheeting – člen pracovní skupiny
 • CEN/TC250/SC3. WG4 EN 1993-1-4: stainless steels – člen pracovní skupiny a referenčního týmu
 • CEN/TC250/SC3. WG22 EN 1993-1-14 Design assisted by FEA – člen pracovní skupiny a ref. týmu
 • ECCS TC7 – Cold-formed Thin-walled Sheet Steel in Buildings – člen

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

 • Mezinárodní:
  • CEN/TC 250/SC 5 Structural Eurocodes/Timber structures – zástupce za ČR
  • CEN/TC 250/SC 5 – WG2 Timber concrete composite – zástupce za ČR CEN/TC 250/SC 5 – WG4 Structural fire design – zástupce za ČR
  • CEN/TC 124 Timber structures – zástupce za ČR
  • ISO/TC 165 Timber structures – zástupce za ČR
  • FSUW – Fire safe use of wood – zástupce za ČR
  • CEN/TC 124 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
  • CEN/TC 250/SC 2 EUROKÓD 2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
  • CEN/TC 250/SC 4 EUROKÓD 4: NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
  • CEN/TC 250/SC 11 KONSTRUKČNÍ SKLO
  • CEN/TC 350 UDRŽITELNOST STAVEB
  • ISO/TC 59/SC 17 UDRŽITELNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
  • ISO/TC 165 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
  • ISO/TC 165/SC 1 DŘEVO – TRVANLIVOST A OCHRANA
 • Národní:
  • TNK 27 Požární bezpečnost staveb – člen
  • TNK 34 Dřevěné konstrukce – předseda
  • TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí – člen
  • TNK 135 Dřevo a výrobky na bázi dřeva – člen
  • Odborný poradní orgán MŠMT „Rada programu COST CZ“ – člen

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

 • Komise pro mosty na MD (řešitel)
 • Pracovní skupina pro mosty na ŘSD
 • Přípravný výbor konference Mosty
 • Autorizační komise pro Mosty a inženýrské konstrukce při ČKAIT
 • Hodnotící komise soutěže Železniční mosty pod Vyšehradem

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

 • Mezinárodní:
  • CEN/TC 250/SC 3/WG 9 WG09 Evolution and Maintenance of EN 1993-1-9
  • CEN TC 250 SC1 WG3 TG Dynamic Interface between Bridges and Rolling Stock (DIBRST)
  • ECCS, PMB – Promotional Management Board, BC – Bridge Committee. Člen komise.
 • Národní:
  • Komise pro mosty Ministerstva dopravy
  • TNK 35 – Ocelové konstrukce

Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

 • pracovní tým CEN/TC 250/SC 1/WG 4 k přípravě EN 1991-1-2 (člen)

Ing. Břetislav Židlický, Ph.D.

 • ECCS TC 14 – Sustainability and Eco-Efficiency of Steel Construction (člen)