KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vedení katedry, kontakty

prof. Ing. Pavel Ryjáček,Ph.D.
vedoucí katedry
Ing. Anna Kuklíková,Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
Petra Uherková
sekretářka
Kontakty – K 134
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta stavební 
  • Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
  • Thákurova 7
  • 166 29 Praha 6
Sekretariát:
  • telefon: +420 224 354 772
  • fax: +420 233 337 466