KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

Architektura a stavitelství

Architektura a stavitelství
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
4
letní
134YNKS

Civil Engineering

Building Structures
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
3
zimní
134ST01
3
letní
134TS01
4
zimní
134SDP2
4
zimní
134TBS
4
letní
134BPRO
4
letní
134GSTR

Stavební inženýrství

Inženýrství životního prostředí
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
3
letní
134ODKV (Z)
4
zimní
134XKDB
Konstrukce a dopravní stavby
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
3
zimní
134OK01
3
letní
134DK01
4
zimní
134XKDB
4
zimní
134OCM1
4
zimní
134YKPJ
4
letní
134BAPK
4
letní
134YNKS
4
letní
134YOM2
Konstrukce pozemních staveb
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
3
zimní
134OK01
3
letní
134DK01
4
zimní
134XKDB
4
zimní
134P02C
4
letní
134BAPC
4
letní
134YNKS
Management a ekonomika ve stavebnictví
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
4
zimní
134XKDB
Požární bezpečnost staveb
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
3
zimní
134OK01
3
letní
134DK01
4
zimní
134XKDB
4
letní
134BAPQ
4
letní
134YNKS
Příprava, realizace a provoz staveb
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
4
zimní
134XKDB
Vodní hospodářství a vodní stavby
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
4
zimní
134XKDB

Stavitelství

Realizace pozemních a inženýrských staveb
Ročník
Semestr
Kód
Předmět
4
letní
134BAPR