< >

Rozvojové projekty mladých týmů FSV ČVUT v PrazeRPMT 105-1051758A008 a RPMT 105-1051855A010 a RPMT 105-1934A011

Vzorové příklady

Vzorové příklady zaměřené na dřevěné, dřevobetonové a skleněné konstrukce mají pomoci studentům s vypracováním úloh, které budou zadávány na cvičení. Jedná se převážně o nově zařazené příklady, které nebyly dosud zpracovány.

Virtuální modely

Virtuální prostorové modely spojů ocelových a dřevěných konstrukcí mají posloužit studentům prvně se setkávajícím s touto problematikou lépe pochopit způsob provádění styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí. Tyto modely jsou interaktivní a studenti si je mohou otáčet a přibližovat. V případě ocelových styčníků umožňuje prohlížeč zobrazení jednotlivých komponent a jejich dílčích výkresů.

RPMT FSv ČVUT

Soutěž je v souladu s Institucionálním programem MŠMT a ČVUT pro roky 2016 – 2018 vyhlašována jako příležitost pro získání projektů pro mladé týmy, mladé pracovníky a doktorandy v presenčním studiu. Podrobnosti k této soutěži lze nalézt na fakultních stránkách: http://www.fsv.cvut.cz/rpmt/index.php