KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Výzkum a granty

PŘEHLED ČINNOSTI

KATEDRY OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

V ROCE 2022

Články registrované ve WoS

CÁBOVÁ, K. et al. Shear resistance of sandwich panel connection at elevated temperature. Journal of Structural Fire Engineering. 2022, 13(2), 162-170. ISSN 2040-2317. DOI 10.1108/JSFE-03-2021-0013.

DER, B. et al. Emissivity of hot-dip galvanized surfaces in future development of EN 1993-1-2. Journal of Structural Fire Engineering. 2022, 13(4), 535-557. ISSN 2040-2317. DOI 10.1108/JSFE-11-2021-0070.

DOLEJŠ, J. et al. Replacing a Steel Bridge Using Longitudinal Rotation. Structural Engineering International. 2022, ISSN 1683-0350. DOI 10.1080/10168664.2022.2124937.

GARIFULLIN, M. et al. Translational stiffness and resistance of sandwich panel connections at elevated temperature. Engineering Structures. 2022, 252 1-16. ISSN 1873-7323. DOI 10.1016/j.engstruct.2021.113604.

HŘEBENÁŘOVÁ, E. a F. WALD. Comparison of mechanical properties of the eldest larch wood construction with oak wood and spruce wood. Wood Research. 2022, 67(4), 612-624. ISSN 1336-4561. DOI 10.37763/wr.1336-4561/67.4.612624.

KOŽICH, M. a F. WALD. Resistance of circular hollow section branch plate joints made from high strength steel. Thin-Walled Structures. 2022, 2022(176), ISSN 1879-3223. DOI 10.1016/j.tws.2022.109345.

KOŽICH, M. et al. The strain limit state criterion for hollow section joints. Steel Construction. 2022, 2022 (15), 2-9. ISSN 1867-0520. DOI 10.1002/stco.202100030.

MACHÁČEK, J. Buckling lengths of steel circular arches respecting non-uniform arch axial forces. Thin-Walled Structures. 2022, 180 1-14. ISSN 0263-8231. DOI 10.1016/j.tws.2022.109916.

QUINTANA GALLO, P. et al. Shear demand and inelastic displacement capacity of RC walls of different lengths forming a structural system. Bulletin of Earthquake Engineering. 2022, 20(13), 7315-7346. ISSN 1573-1456. DOI 10.1007/s10518-022-01494-w.

VOPATOVÁ, K. a K. CÁBOVÁ. Modelling of steel to timber joint exposed to fire. Wood Research. 2022, 67(3), 423-436. ISSN 1336-4561. DOI 10.37763/wr.1336-4561/67.3.423436.

Články neregistrované ve WoS

CORTÉS, M.F., P. QUINTANA GALLO a D.M. CARRADINE. Seismic analysis and design of an LTF building complying with the New Zealand and Chilean seismic standards using novel expressions for the equivalent linear-elastic properties of the panels. New Zealand Timber Design Society Journal. 2022, 30(2), 27-35.

DOLEJŠ, J. Jednoduché výpočty pro lešenáře II – vnitřní síly na prostém nosníku. Lešenář. 2022,(21), 10-13. ISSN 2464-5338. Dostupné z: https://www.komoralesenaru.cz/casopis.

DOLEJŠ, J. Jednoduché výpočty pro lešenáře III – průřezové charakteristiky. Lešenář. 2022,(22), 27. ISSN 2464-5338. Dostupné z: https://www.komoralesenaru.cz/casopis.

FEBER, N. a B. ŽIDLICKÝ. Pruty z duplexní korozivzdorné oceli zatížené tlakem a ohybem. TZB info. 2022, 2022 ISSN 1801-4399. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/ocelove-konstrukce/23304-pruty-z-duplexnikorozivzdorne-oceli-zatizene-tlakem-a-ohybem.

HŘEBENÁŘOVÁ, E. a F. WALD. Porovnanie vlastností najstaršieho českého smrekovca opadavého s ostatnými druhmi smrekovcového dreva. Stavebné materiály. 2022, 18(06), 46-50. ISSN 1336-7617.

KUKLÍK, P. a A. GREGOROVÁ. Požární odolnost. TecniCall. 2022, 37. ISSN 1805-1030.

KUKLÍK, P. a A. GREGOROVÁ. Stavby ze dřeva od minulosti do současnosti. PROFIspeciál 2022/2023. 2022, 13. 62-69.

MACHÁČEK, J. Vzpěrné délky ocelových oblouků. Část 2: Trojkloubové oblouky. TZB info. 2022, 1-13. ISSN 1801-4399. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/ocelove-konstrukce/24199-vzperne-delky-ocelovychoblouku-cast-2-trojkloubove-oblouky.

MACHÁČEK, J. Vzpěrné délky ocelových oblouků. Část 1: Dvojkloubové a vetknuté oblouky. TZB info. 2022, 1-14. ISSN 1801-4399. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/ocelove-konstrukce/24174-vzperne-delkyocelovych-oblouku-cast-1-dvojkloubove-a-vetknute-oblouky.

VELEBIL, L. et al. Laboratorní stanovení mechanických vlastností dřevobetonových stropních konstrukcí se spřahovacími prostředky plošného typu. TZB info. 2022, ISSN 1801-4399. Dostupné z: https://stavba.tzbinfo.cz/drevene-konstrukce/24423-laboratorni-stanoveni-mechanickych-vlastnosti-drevobetonovychstropnich-konstrukci-se-sprahovacimi-prostredky-plosneho-typu.

VITIKKA, O. et al. Suitability of Auger Pressing Briquettes for Blast Furnace Use Based on Laboratory Tests. Minerals. 2022, 2022(12(7)), ISSN 2075-163X. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/min12070868.

ZDRAŽILOVÁ, M., Z. SOKOL a M. ELIÁŠOVÁ. Tests of Glass Insulating Panels with Embedded Laminated Point Connections. International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research. 2022, 6(1), 8-14. ISSN 2616-4515. DOI 10.3844/sgamrsp.2022.8.14.

ZIKMUNDOVÁ, M. a M. ELIÁŠOVÁ. Small-Scale Test of Transparent Adhesives in Glass Structures under Shear Stress and Their Ageing Resistance. International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research. 2022, 6(1), ISSN 2616-4515. DOI 10.3844/sgamrsp.2022.1.7.

Knihy

PILUSO, V. et al. Návrh ocelových konstrukcí se styčníky FREE from DAMage. ECCS – European Convention for Constructional Steelwork, 2022. ISBN 978-92-9147-194-2.

Ryjáček, P.; Rotter, T.; Stančík, V.; Macho, M.; Vůjtěch, J.; Štěpán, J.; Kramoliš, F.; Pospíšil, M. et al. Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví. CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. ISBN 978-80-01-06990-5.

RYJÁČEK, P. et al. Železniční mosty s předpjatou nosnou konstrukcí v síti Správy železnic. ČVUT. Fakulta stavební, 2022. ISBN 978-80-01-06923-3.

ŠEJNA, J. a L. BLESÁK. Požární odolnost dřevěných konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, 2022. ISBN 978-80-01-07012-3.

Příspěvky v databázi Scopus

CÁBOVÁ, K. et al. Shear resistance of sandwich panel connection at elevated temperature. Journal of Structural Fire Engineering. 2022, 13(2), 162-170. ISSN 2040-2317. DOI 10.1108/JSFE-03-2021-0013.

DER, B. et al. Emissivity of hot-dip galvanized surfaces in future development of EN 1993-1-2. Journal of Structural Fire Engineering. 2022, 13(4), 535-557. ISSN 2040-2317. DOI 10.1108/JSFE-11-2021-0070.

DOLEJŠ, J. et al. Replacing a Steel Bridge Using Longitudinal Rotation. Structural Engineering International. 2022, ISSN 1683-0350. DOI 10.1080/10168664.2022.2124937.

GARIFULLIN, M. et al. Translational stiffness and resistance of sandwich panel connections at elevated temperature. Engineering Structures. 2022, 252 1-16. ISSN 1873-7323. DOI 10.1016/j.engstruct.2021.113604.

HŘEBENÁŘOVÁ, E. a F. WALD. Comparison of mechanical properties of the eldest larch wood construction with oak wood and spruce wood. Wood Research. 2022, 67(4), 612-624. ISSN 1336-4561. DOI 10.37763/wr.1336-4561/67.4.612624.

KOŽICH, M. a F. WALD. Resistance of circular hollow section branch plate joints made from high strength steel. Thin-Walled Structures. 2022, 2022(176), ISSN 1879-3223. DOI 10.1016/j.tws.2022.109345.

KOŽICH, M. et al. The strain limit state criterion for hollow section joints. Steel Construction. 2022, 2022 (15), 2-9. ISSN 1867-0520. DOI 10.1002/stco.202100030.

MACHÁČEK, J. Buckling lengths of steel circular arches respecting non-uniform arch axial forces. Thin-Walled Structures. 2022, 180 1-14. ISSN 0263-8231. DOI 10.1016/j.tws.2022.109916

QUINTANA GALLO, P. et al. Shear demand and inelastic displacement capacity of RC walls of different lengths forming a structural system. Bulletin of Earthquake Engineering. 2022, 20(13), 7315-7346. ISSN 1573-1456. DOI 10.1007/s10518-022-01494-w.

VOPATOVÁ, K. a K. CÁBOVÁ. Modelling of steel to timber joint exposed to fire. Wood Research. 2022, 67(3), 423-436. ISSN 1336-4561. DOI 10.37763/wr.1336-4561/67.3.423436.

  Stať ve sborníku

CÁBOVÁ, K., K. VOPATOVÁ a M. RADCHUK. Sensitivity analysis of steel to timber joint exposed to fire. In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Engineering Mechanics 2022, Milovy, 2022-05-09/2022-05-12. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. s. 45-48. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-48-2.

DEJMEK, T. Vibro-akustická analýza mostních závěrů. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 10-11. ISBN 978-80-01-07020-8.

DER, B. et al. Návrh styčníků ocelových konstrukcí na účinky požáru. In: Sborník přednášek KONSTRUKCE 2022. 12. odborná konference České asociace ocelových konstrukcí 2022, Špindlerův Mlýn, 2022-11-03/2022-11-04. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2022. s. 28-33. ISSN 1803- 8433.

DER, B. a F. WALD. Experimental and Numerical Studies of Bolted Lap Joints at Elevated Temperature. In: VILA REAL, P. a N. LOPES, eds. The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2022). The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Aveiro, 2022-09-14/2022-09-16. Berlin: Ernst & Sohn, 2022. s. 204-209. 4. sv. 5. ISSN 2509-7075. DOI 10.1002/cepa.1746.

DOLEJŠ, J. et al. Replacing of a steel bridge by rotation around the longitudinal axis. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 467-475. ISBN 978-3-85748-183-3.

FEBER, N. a M. JANDERA. Laser-Welded I-Sections Stainless Steel Beam-Columns. In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Engineering Mechanics 2022, Milovy, 2022-05-09/2022-05-12. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. s. 97-100. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2. DOI 10.21495/51-2-97

FEBER, N., M. JANDERA a B. ROSSI. Austenitic Stainless Steel I-section Beam-column Tests and Numerical Modelling. In: VILA REAL, P. a N. LOPES, eds. The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2022). The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Aveiro, 2022-09-14/2022-09-16. Berlin: Ernst & Sohn, 2022. s. 547-554. 4. sv. 5. ISSN 2509-7075. DOI 10.1002/cepa.1789.

FEBER, N., M. JANDERA a B. ROSSI. Beam-column behaviour of stainless steel I-section members. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 369-376. ISBN 978-3-85748-183-3. DOI 10.2749/prague.2022.0369.

GHIMIRE, A. a F. WALD. Numerical Modelling for Resistance of Welds in Steel Structures from High-Strength Steel. In: VILA REAL, P. a N. LOPES, eds. The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2022). The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Aveiro, 2022-09-14/2022-09-16. Berlin: Ernst & Sohn, 2022. s. 515-519. 4. sv. 5. ISSN 2509-7075. DOI 10.1002/cepa.1784.

GHIMIRE, A. Numerical calculation of the transverse fillet welds. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 22-25. ISBN 978-80-01-07020-8.

GOLUBIATNIKOV, K. Únavová životnost styčníků metodou konečných prvků s komponentami. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 26-29. ISBN 978-80-01-07020-8.

HOLÝ, M. et al. Předpjaté mosty na železničních tratích v ČR. In: BETONÁRSKE DNI 2022 Zborník príspevkov. Betonárske dni 2021, Bratislava, 2022-10-20/2022-10-21. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2022. s. 311-316. ISBN 978-80-227-5235-0.

JANDERA, M. et al. Structural performance of austenitic stainless steel open sections fabricated by laserwelding, hot-rolling and extrusion. In: BADDOO, N., ed. Stainless Steel in Structures. Stainless Steel in Structures – 6th International Experts Seminar, Londýn, 2022-09-20/2022-09-21. Ascot: The Steel Construction Institute, 2022.

JIROUŠEK, J. a D. PROCHÁZKOVÁ. Risk Management Plan for Long-term Power Blackout for Temelin Nuclear Power Plant. In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. ESREL 2022, Dublin, 2022-08-28/2022-09-01. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. s. 929-936. ISBN 978-981-18-5183-4. DOI 10.3850/978-981-18-5183-4_R18-03-079-cd.

JIROUŠEK, J. Zajištění provozu při dlouhodobém výpadku elektrického napájení. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 12-13. ISBN 978-80-01-07020-8.

JŮZA, J. a M. JANDERA. Experiments on stainless steel portal frames. In: BADDOO, N., ed. Stainless Steel in Structures. Stainless Steel in Structures – 6th International Experts Seminar, Londýn, 2022-09-20/2022-09-21. Ascot: The Steel Construction Institute, 2022.

JŮZA, J. a M. JANDERA. Stainless Steel Portal Frame Tests. In: VILA REAL, P. a N. LOPES, eds. The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2022). The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Aveiro, 2022-09-14/2022-09-16. Berlin: Ernst & Sohn, 2022. s. 500-505. 4. sv. 5. ISSN 2509-7075. DOI 10.1002/cepa.1782.

JŮZA, J. Globální analýza konstrukcí z korozivzdorné oceli. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 38-43. ISBN 978-80-01-07020-8.

KOMLEV, V. Prestressed cable structures supporting glass facades. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 30-33. ISBN 978-80-01-07020-8.

KOMLEV, V. a J. MACHÁČEK. CABLE-NET SYSTEMS SUPPORTING GLASS FACADES. In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Engineering Mechanics 2022, Milovy, 2022-05-09/2022-05-12. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. s. 205-208. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2. DOI 10.21495/512205.

KRAMOLIŠ, F. Zesilování podporových styčníků ocelových mostů. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 44-49. ISBN 978-80-01-07020-8.

KUKLÍK, P. Příprava na změny technických norem. In: Ročenka 2022. Praha-Kunratice: Česká komora Lehkých obvodových plášťů, 2022. s. 23. ISBN 978-80-905654-9-4.

KUŘÍKOVÁ, M. et al. Fillet Weld Model for Component-Based Finite Element Method. In: CONNECTIONS IX 9th International Workshop on Connections in Steel Structures. IX CONNECTIONS 9th International Workshop on Connections in Steel Structures, Coimbra, 2022-06-06/2022-06-08. Brussel: ECCS/CECM/EKS General Secretariat, 2022. s. 39-49. ISBN 978-92-9147-195-9.

ORNSTOVÁ, P. a J. DOLEJŠ. Prostorový numerický model pro dílcová fasádní lešení. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 50-55. ISBN 978-80-01-07020-8.

RYJÁČEK, P. et al. Methods for Achieving Sustainability of Industrial Heritage Steel Bridges. In: Steel Bridges Istanbul 2022. 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEEL BRIDGES for A Green Planet, Istanbul, 2022-09-20/2022-09-22. Istanbul: Turkish Constructional Steelwork Association (TUCSA), 2022. s. 43-52. ISBN 978-975-92461-7-4.

RYJÁČEK, P. et al. Vyhodnocení výsledků diagnostických průzkumů a přepočtů železničních předpjatých mostů. In: MOSTY 2022 27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. 27. mezinárodní sympózium Mosty – Bridges 2022, Brno, 2022-06-16/2022-06-17. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2022. s. 125-129. ISBN 978-80-86604-84-8.

RYJÁČEK, P. et al. The assessment and condition survey of concrete prestressed bridges in the Czech railway network. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 868-875. ISBN 978-3-85748-183-3.

SPÁLENSKÝ, R. Vícepodlažní budovy z CLT. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 14-15. ISBN 978-80-01-07020-8.

STANČÍK, V. a P. RYJÁČEK. An Engineering Approach to Analyze Displacement Rate in Embedded Rail System Coupled with Bridge. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 1691-1698. ISBN 978-3-85748-183-3. DOI 10.2749/prague.2022.1691MECHANICS 2022. Engineering Mechanics 2022, Milovy, 2022-05-09/2022-05-12. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. s. 97-100. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2. DOI 10.21495/51-2-97.

STŘELBOVÁ, L., D. PROCHÁZKOVÁ a P. ŠRYTR. Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. ESREL 2022, Dublin, 2022-08-28/2022-09-01. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. s. 226-234. ISBN 978-981-18-5183-4.

ŠEJNA, J., S. ŠULC a F. WALD. Fire Protection of Steel and Concrete Structures by Alkali-Activated Cement –Adhesion and Fire Experiment. In: BOŘÍKOVÁ, H. et al., eds. Architecture and Sustainable Development 22. Architektura a udržitelný rozvoj 2022, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2022-12-09. Praha: ČVUT FSv. Katedra architektury, 2022. s. 123-132. ISBN 978-80-01-07071-0.

ŠEJNA, J. a F. WALD. Požární ochrana ekologicky, dřevem. In: Sborník 58. Celostátní konference OK (ocelové konstrukce). 58. Celostátní konference o ocelových konstrukcích, Hustopeče, 2022-12-08. Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2022. s. 63-65.

ŠEJNA, J. et al. Validation of a virtual room corner fire test with spruce members and the development of the char layer. In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Structures in Fire 2022, Hong Kong, 2022-11-29/2022-12-02. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. s. 1093-1102. 1. ISBN 978-962-367-869-8.

ŠEJNA, J. et al. Increased fire resistance of a steel beam using oriented standard board cladding – a thermal analysis. In: Proceedings of the 12th International Conference on Structures in Fire. Structures in Fire 2022, Hong Kong, 2022-11-29/2022-12-02. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2022. s. 667-676. 1. ISBN 978-962-367-869-8. KONSTRUKCE 2022. 12. odborná konference České asociace ocelových konstrukcí 2022, Špindlerův Mlýn, 2022-11-03/2022-11-04. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2022. s. 28-33. ISSN 1803-8433.

ŠEJNA, J. Rychlost zuhelnatění smrkového a osb obkladu ocelových prvků. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 34-37. ISBN 978-80-01-07020-8.

ŠEJNA, J. et al. Mechanical analysis of steel beam protected by OSB. In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Engineering Mechanics 2022, Milovy, 2022-05-09/2022-05-12. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. s. 365-368. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2. DOI 10.21495/51-2-365.

ŠORF, M. a M. JANDERA. Design Procedure for Stainless Steel Slender I Section Members in Bending. In: VILA REAL, P. a N. LOPES, eds. The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2022). The International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Aveiro, 2022-09-14/2022-09-16. Berlin: Ernst & Sohn, 2022. s. 555-562. 4. sv. 5. ISSN 2509-7075. DOI 10.1002/cepa.1790.

ŠTEFANOVIČOVÁ, N. Komplexní návrh ocelových hybridních nosníků. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 16-17. ISBN 978-80-01-07020-8.

ŠULC, S. et al. Steel elements with timber fire protection – experiment and numerical analysis. In: PADEVĚT, P., ed. NMM 2021 Nano & Macro Mechanics. Praha, 2021-09-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022. s. 116-121. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. Vol. 34. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06976-9. DOI 10.14311/APP.2022.34.0116

VIDLÁK, K. a D. PROCHÁZKOVÁ. Risk Management Plan for Steam Generator Maintenance at Nuclear Power Plan. In: Understanding and Manageing Risk and Reliability for a Sustainable Future. ESREL 2022, Dublin, 2022-08-28/2022-09-01. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2022. s. 913-920. ISBN 978-981-18-5183-4. DOI 10.3850/978-981-18-5183-4_R18-01-043-cd

VIDLÁK, K. Zvýšení bezpečnosti parogenerátoru. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 18-19. ISBN 978-80-01-07020-8.

VIJAYAKUMAR, M. Aluminum bolted connections at elevated temperature. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. ISBN 978-80-01-07020-8.

VOPATOVÁ, K. Spoje dřevěných konstrukcí s jednou vloženou ocelovou deskou za požáru. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 56-61. ISBN 978-80-01-07020-8.

VŮJTĚCH, J. et al. Strengthening of road composite bridge using Fe-SMA. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 837-844. ISBN 978-3-85748-183-3.

VŮJTĚCH, J. et al. Innovative strenghtening of road bridges with Iron-based shape Memory Alloys (Fe-SMA). In: Proceedings of the 1st Conference of the European Association on Quality Control of Bridges and Structures. 1st Conference of the European Association on Quality Control of Bridges and Structures –EUROSTRUCT2021, Padova, 2021-08-29/2021-09-01. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2022. s. 560-568. ISSN 2366-2557. ISBN 9783030918767. DOI 10.1007/978-3-030-91877-4_64.

WALD, F., B. DER a K. CÁBOVÁ. Chemické složení ocelí a zvýšení požární odolnosti žárovým zinkováním v prEN1993-1-2:2022. In: Sborník přednášek KONSTRUKCE 2022. 12. odborná konference České asociace ocelových konstrukcí 2022, Špindlerův Mlýn, 2022-11-03/2022-11-04. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2022. s. 17-23. ISSN 1803-8433.

WALD, F. et al. Multilevel FEA and BIM for the design of structural steel. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 46-53. ISBN 978-3-85748-183-3.

ZDRAŽILOVÁ, M., Z. SOKOL a M. ELIÁŠOVÁ. Comparison of Behaviour of Laminated Banister Panels with Embedded Connections. In: BELIS, J., F. BOS a Ch. LOUTER, eds. Challenging Glass 8 – Conference on Architectural and Structural Applications of Glass. Ghent University, 2022-06-23/2022-06-24. Delft: Delft University of Technology (TU Delft), 2022. sv. 8. ISSN 2589-8019. DOI 10.47982/cgc.8.438.

ZDRAŽILOVÁ, M., Z. SOKOL a M. ELIÁŠOVÁ. Tests of Glass Banister Panels with Embedded Laminated Connections. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 1482-1486. ISBN 978-3-85748-183-3.

ZDRAŽILOVÁ, M. Skrytý kotevní bod pro vrstvené skleněné konstrukce. In: STUDNIČKA, J. a I. PRAJZLEROVÁ, eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 2022, Fakulta stavební, 2022-02-07/2022-09-13. Praha: ČVUT FSv. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, 2022. s. 62-67. ISBN 978-80-01-07020-8.

ZIKMUNDOVÁ, M. a M. ELIÁŠOVÁ. Adhesive Acrylate Metal-Glass Connections: Influence of Temperature and Thickness of Adhesive Layer. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 1495-1502. ISBN 978-3-85748-183-3.

ZIKMUNDOVÁ, M. a M. ELIÁŠOVÁ. Influence of Elevated Temperature on the Mechanical Properties of Transparent Adhesive Glass-Glass Joints. In: BELIS, J., F. BOS a Ch. LOUTER, eds. Challenging Glass 8 – Conference on Architectural and Structural Applications of Glass. Ghent University, 2022-06-23/2022-06-24. Delft: Delft University of Technology (TU Delft), 2022. sv. 8. ISSN 2589-8019. DOI 10.47982/cgc.8.439.

ŽITNÝ, J., P. RYJÁČEK a M. SÝKORA. Assessment of Steel Railway Bridges for Wind and Traffic Load Effects. In: IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures – Report. IABSE Symposium Prague, 2022: Challenges for Existing and Oncoming Structures, Prague, 2022-05-25/2022-05-27. Zürich: IABSE, 2022. s. 897-902. ISBN 978-3-85748-183-3.

Výzkumné zprávy

BÍLÝ, P. et al. Analýza technicky vyhovujících variant konstrukčního řešení tlakové obálky velkých rozměrů – souhrn prací za rok 2022.

FEBER, N. et al. Návrh pokročilých konstrukcí z korozivzdorné oceli, 2022.

JANDERA, M., F. MATIAS ARRAIS a N. FEBER. Experimental programme for Montanstahl, 2022.

Hodnocené aplikované výsledky

FEBER, N. a M. NGUYEN. Odvození analytického postupu pro návrh prutů o otevřených průřezech z korozivzdorné oceli zatížených kombinací tlaku a ohybu. [Ověřená technologie] 2022.

KRAMOLIŠ, F. a P. RYJÁČEK. Systém pro zesilování spojů a styčníků historických ocelových mostů. [Funkční vzorek] 2022.

MACHO, M. a P. RYJÁČEK. FALCom. [Software] 2022.

ORNSTOVÁ, P. et al. Pokročilá metodika pro statické modelování konstrukcí systémových lešení. [Ověřená technologie] 2022.

RYJÁČEK P. et al. Mobilní systém koutového odražeče s dálkovým ovládáním polohy. [Prototyp] 2022.

RYJÁČEK P. et al. Mobilní systém koutového odražeče s dálkovým ovládáním polohy. [Užitný vzor] 2022.

RYJÁČEK P. et al. Ověřená technologie systému asset managementu stožárů. [Ověřená technologie] 2022.

RYJÁČEK P. et al. IoT snímač pro dálkové vyhodnocení poměrného přetvoření nebo zrychlení konstrukce pro detekci poškození. [Funkční vzorek] 2022.

RYJÁČEK P. et al. Software PowerLinesDoctor. [Software] 2022.

RYJÁČEK P. et al. Ověřená technologie měření deformací příhradových stožárů metodou radarové interferometrie. [Ověřená technologie] 2022.

RYJÁČEK, P. et al. Památkový postup pro průzkumy, hodnocení, opravy a zesilování mostních konstrukcí průmyslového dědictví. [Památkový postup] 2022.

RYJÁČEK, P. et al. Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví. [Pořádání výstavy s kritickým katalogem] 2022.

RYJÁČEK, P. a F. KRAMOLIŠ. Spřahující kapsa pro zesílení podporové oblasti ocelových příhradových mostů. [Užitný vzor CZ 36413] 2022.

SOKOL, Z., ELIÁŠOVÁ, M. a E. RAINER. Kotvení izolačního dvojskla k podpůrné nosné konstrukci. [Užitný vzor CZ 35908] 2022.

TALICH, M. et al. Technologie využití kombinace různých měřících systémů k určování pohybů mostních konstrukcí současně v podélném i svislém směru. [Ověřená technologie] 2022.

TALICH, M. et al. Softwarová aplikace pro výpočty a vizualizace dynamických a pozvolných pohybů mostních konstrukcí měřených pozemní radarovou interferometrií. [Software] 2022.

VŮJTĚCH, J. a P. RYJÁČEK. Dodatečná výztuž pro zesílení historických mostních konstrukcí. [Užitný vzor] 2022.

Řešitelé grantů

Feber, N. Návrh pokročilých konstrukcí z korozivzdorné oceli, TJ04000272, 2020-2022.

Jandera, M. Metody globální analýzy pro štíhlé konstrukce z korozivzdorných ocelí a dalších ocelí s nelineárním pracovním diagramem, GA20-24563S, 2020-2022.

Ornstová, P. Pokročilá metodika pro statické modelování konstrukcí systémových lešení, TJ04000305, 2020- 2022.

Ryjáček, P. Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví – DG18P02OVV033, 2018-2022.

Ryjáček, P. Pozemní radarová interferometrie pro zajištění kritické energetické infrastruktury ČR, OP PIK, 2020-2022.

Ryjáček, P. Kriteriální metoda hodnocení hlučnosti mostních závěrů po zabudování, CK02000304, 2021-2024.

Ryjáček, P. Zvyšování únavové odolnosti exponovaných svařovaných detailů z vysokopevnostních ocelí pro nové mosty, opravy a mostní provizoria, CK03000162, 2022-2025.

Ryjáček, P. Pokročilý cloudový systém pro monitoring mostních konstrukcí za pomoci optických vláken, CK03000219, 2022-2024.

Wald, F. Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR – VI3VS/682, 2019-2022.

Wald, F. Zuhelnatění dřeva při plně rozvinutém přirozeném požáru – stochastické modelování, 21-30949K, 2021-2024.

Wald, F. Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů, OP VVV, 2017-2022.

Wald, F. Pokročilý návrh konstrukčních detailů/prvků vybavený, FW01010392, 2020-2023.

Wald, F. Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections, RFCS 899321, 2020-2022.

Wald, F. Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional events, RFCS 899371, 2020-2022.

Wald, F. Fire and Seismic performances of Hybrid fire WALLs in case of single-storey industrial and commercial steel buildings, RFCS 101034083, 2021-2024

Hospodářská činnost

Jandera, M.HS 830-8302204A009ArcelorMittal
HS 830-8301804A091NEN
HS 830-8302104A111The Steel Const. Institute
HS 830-8302204A003METAL TRADE C.
HS 830-8302204A011Promstal engineering
HS 830-8302204A038METAL TRADE C.
Kuklík, P.HS 830-8302104A153ČAS
Ryjáček, P.HS 830-8301804A138ŘSD
HS 830-8302004A017ADELARDIS
HS 830-8302004A032Správa železnic
HS 830-8302004A049TSK
HS 830-8302004A055Správa železnic
HS 830-8302004A071TSK
HS 830-8302004A103SMP CZ
HS 830-8302004A116Správa železnic
HS 830-8302004A117EXprojekt
HS 830-8302104A058STRABAG Rail
HS 830-8302104A084MORAVIA CONSULT
HS 830-8302104A114„1. elektrárenská s.r.o.“
HS 830-8302104A115Správa železnic
HS 830-8302104A128DIPONT
HS 830-8302104A135Správa železnic
HS 830-8302104A147OHLA ŽS
HS 830-8302104A175Správa železnic
HS 830-8302104A188Správa železnic
HS 830-8302204A015TSK
HS 830-8302204A021FIRESTA
HS 830-8302204A041BM Construction
HS 830-8302204A043CDV
HS 830-8302204A044CDV
HS 830-8302204A055TESIA
HS 830-8302204A056STRABAG Rail
HS 830-8302204A086ČEPS
HS 830-8302204A106Správa železnic
HS 830-8302204A109Kloknerův ústav
HS 830-8302204A111Kloknerův ústav
HS 830-8302204A122SUDOP
HS 830-8302204A139Správa železnic
HS 830-8302204A145SNP České Švýcarsko
HS 830-8302204A147Správa železnic
HS 830-8302204A150TechTest
HS 830-8302204A151TSK
HS 830-8302204A158Pontex
HS 830-8302204A160Správa železnic
HS 830-8302204A164Kloknerův ústav
HS 830-8302204A171Kloknerův ústav
HS 860-8602135A000Metrostav
HS 860-8602218A000OHLA ŽS
HS 860-8602223A000FIRESTA
HS 860-8602243A000STRABAG Rail
HS 860-8602280A000TESIA
HS 860-8602283A000Exprojekt
HS 860-8602286A000FIRESTA
HS 870-8702241A000Fakulta architektury
HS 870-8702249A000Jan Flessig
Wald, F.HS 830-8302004A177Promstal engineering
HS 830-8302104A013Promstal engineering
Židlický, B.HS 860-8602244A000REMA Systém

Celkový objem hospodářské činnosti katedry byl 13 120 539,62 Kč.

Vědecká a doktorandská výchova

CÁBOVÁ, K.: Lišková, N., Vopatová, K.

DOLEJŠ, J.: Červenka, P., Ornstová, P., Povolný, Š., Štefanovičová, N., Werunský, M.

ELIÁŠOVÁ, M.: Fíla, J., Hána, T., Zikmundová, M.

JANDERA, M.: Feber, N., Chovanec, A., Jůza, J., Machačová, Šorf, M.

KUKLÍK, P.: Červený, P., Jochman, J., Meretuková, M.; Jochman, J., Spálenský, R., Tyrová, M.

MACHÁČEK, J.: Kalmyková, S., Komlev, V., Vijayakumar, M.

PROCHÁZKOVÁ, D.: Jiroušek, J., Vidlák, K.

ROTTER, T.: Hajný, P., Jehlička, P., Kramoliš, F., Kubiš, P., Stejskal, J.

RYJÁČEK, P.: Dejmek, T., Macho, M., Štěpán, J.;Vůjtěch, Jakub, Vůjtěch, Jan, Žitný, J.

SOKOL, Z.: Zdražilová, M.

WALD, F.: Der, B., Ghimire, A., Golubiatnikov, K., Gregorová, A., Hřebenářová, E., Kožich, M.,   

         Kubíková, Z., Šejna, J., Tkalenko, I.

Obhájené doktorské práce

Hána T., – Eliášová (školitel): Time and temperature dependent shear stiffness of polymeric interlayers and its effect on laminated glass in bending. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Kolpaský L., – Ryjáček (školitel): Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC). Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Macho M., – Ryjáček (školitel): The impact of corrosion on the fatigue life of steel bridges. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Stančík V., – Ryjáček (školitel): Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Obhájené diplomové práce

Al-Jawahiri D., – Jára (vedoucí): Dřevěná rozhledna. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Bajer F., – Ryjáček (vedoucí): Přepočet a návrh zesílení Faltusova mostu jako lávky pro pěší a cyklisty. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Begaly A., – Eliášová (vedoucí): Divadlo v Trutnově. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Bis J., – Jandera (vedoucí): Vzduchový chladič páry. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Brodec P., – Eliášová (vedoucí): Nádražní hala Brno. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Cam J.P., – Ryjáček (vedoucí): Mezní životnost mostu pod Vyšehradem. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Demirbas O., – Jandera (vedoucí): Škoda Car Showroom. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Chovanec A., – Jandera (vedoucí): Návrh trapézového plechu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Jochman J., – Velebil (vedoucí): Návrh nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Koca R., – Mareš (vedoucí): Návrh budovy patrových garáží. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Krásnický V., – Netušil (vedoucí): Analýza vlivu otevíravých otvorů v systému ZOTK a přirozeném odvětrání multifunkční haly. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Kremláček V., – Jára (vedoucí): Administrativní budova. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Machačová D., – Jandera (vedoucí): Ocelová konstrukce průmyslového modulu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Mareš J., – Ryjáček (vedoucí): Únavová životnost kriticky namáhaných částí konstrukce ŽM 16: Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Meretuková M., – Kuklík (vedoucí): Bytový dům. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Pajdučák J., – Ryjáček (vedoucí): Spřažený most přes železniční trať. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Povolný Š., – Dolejš (vedoucí): Zastřešení zimního stadiónu v Chomutově. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Prokopová E., – Wald (vedoucí): Pokročilé stavební materiály v požární ochraně. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Radchuk M., – Cábová (vedoucí): Modelování spoje s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcích za požáru. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Sroková A., – Velebil (vedoucí): Požární návrh tesařského spoje dřevěné konstrukce. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Šergl J., – Kuklíková (vedoucí): Administrativní budova. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Štěpán J., – Ryjáček (vedoucí): Přepočet a návrh zesílení železničního mostu v Lokti. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Obhájené bakalářské práce

Antoni R., – Kuklíková (vedoucí): Sportovní hala. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Bárta T., – Kuklíková (vedoucí): Mateřská škola. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Bartůšek P., – Jandera (vedoucí): Ocelová konstrukce sportovní haly. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Dynybyl V., – Ryjáček (vedoucí): Dynamická analýza mostní konstrukce na vysoké rychlosti. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Hlaváček M., – Velebil (vedoucí): Návrh dřevěné rozhledny Na sedle u Sušice. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Horák V., – Kuklíková (vedoucí): Dřevěné konstrukce na velká rozpětí. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Hozman L., – Jandera (vedoucí): Ocelová konstrukce skladištní haly. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Ivanova A., – Dolejš (vedoucí): Ocelová rozhledna u Vinařic. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Kaas V., – Kuklíková (vedoucí): Apartmány golfového klubu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Klofcová S., – Ryjáček (vedoucí): Prohlídka, zatížitelnost a přechodnost železničního mostu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Konvička J., – Dolejš (vedoucí): Dřevěná lávka přes Studenou Vltavu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Koppová J., – Velebil (vedoucí): Návrh dřevěné konstrukce bytového domu Jenerálka. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Luzarová E., – Kuklíková (vedoucí): Rodinný dům. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Malá K., – Kuklík (vedoucí): Konstrukce z bambusu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Matějka Š., – Kuklík (vedoucí): Křížem vrstvené dřevo. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Matiukhov M., – Jandera (vedoucí): Sportovní hala s obloukovou střechou. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Nováková G., – Kuklík (vedoucí): Roubenky. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Opatrná J., – Wald (vedoucí): Požární návrh rekonstrukce varny pivovaru Káraný. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Peukert M., – Jandera (vedoucí): Jednolodní tenisová hala. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Popovič L., – Netušil (vedoucí): Variantní řešení návrhu ocelové konstrukce skladovací haly. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Pour R., – Ryjáček (vedoucí): Posouzení interakce most kolej železničního mostu. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Procházka M., – Kuklíková (vedoucí): Sportovní hala. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Šmahelová E., – Kuklíková (vedoucí): Administrativní budova. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.

Vaňková K., – Kuklíková (vedoucí): Mechanicky spojované CLT. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2022.