KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Doktorské studium

Témata doktorského studia

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí vypisuje témata pro postgraduální doktorandské studium.

Jsou uváděna veškerá nabízená témata, počet studijních míst u jednotlivých školitelů je ale ve skutečnosti omezený. Zájemce o studium by proto měl s příslušným školitelem možnost studia probrat podrobněji. Veškeré údaje o postgraduálním doktorandském studiu (práva a povinnosti studenta PGS, výše stipendia, datum pro přihlášky, přijímací řízení atd.) jsou na fakultním webu nebo u referentky V.Kabilkové v B120, tel. 224 353 885.

Školitel Téma
Prof. Macháček
 • Tensegrity konstrukce
 • Předpjaté ocelové konstrukce
Prof. Wald
 • Požární odolnost ocelových konstrukcí
 • Styčníky ocelových konstrukcí
Doc. Eliášová
 • Prvky nosných konstrukcí ze skla
 • Spoje nosných konstrukcí ze skla
Doc. Dolejš
 • Svary prvků z vysokopevnostních ocelí
 • Prostorová tuhost lešení
Doc. Kuklík
 • Kování pro dřevěné konstrukce
 • Křížem vrstvené dřevo
Doc. Rotter
 • Metody predikce degradace ocelových mostů
Doc. Ryjáček
 •  Ocelové mosty pro vlaky vysokých rychlostí
 •  Hodnocení a zesilování ocelových mostů
 •  Polymerní FRP materiály pro mostní konstrukce
 •  Interakce mostu a bezstykové koleje
Ing. Cábová
 • Požární odolnost ocelových konstrukcí
Ing. Jandera
 • Konstrukce z nerezových ocelí
 • Za studena tvarované profily
 • Stabilita prutových konstrukcí
Ing. Netušil
 • Membránové konstrukcí
 • Prvky nosných konstrukcí ze skla