KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Nadace Františka Faltuse

Nadace Františka Faltuse je zřízena k uctění památky dlouholetého profesora Českého vysokého učení technického v Praze, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí v Československu.

Nadace si klade za cíl podporovat vzdělávání a práce studentů, doktorandů a mladých pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební. Nadace byla zapsána do nadačního rejstříku dne 8.2.2001 pod identifikačním číslem 26 43 31 41.

Kontakt

Seznam kontaktů tohoto webu.

Správní rada

  • Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
  • Prof. Ing. František Wald, CSc.
  • Prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
  • Ing. Antonín Pačes

Kontakty na správní radu Nadace Františka Faltuse

Dozorčí rada

  • Prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
  • Ing. Jan Samec, Ph.D.
  • Prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

Kontakty na dozorčí radu Nadace Františka Faltuse

Veřejné dokumenty

Nadační dokumenty

Listina Nadace Františka Faltuse

Statut Nadace Františka Faltuse

Umění

Grafický list navržený akademickým malířem L. Šindelářem

Ostatní dokumenty

Pravidla Nadace FF pro vyplácení odměn studentům

Vzor darovací smlouvy PDF DOC

Výroční zprávy

Výroční zprávy

Rok 2023:
Výroční zpráva Nadace za rok 2023
Výroční účetní uzávěrka za rok 2023
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2023

Rok 2022:
Výroční zpráva Nadace za rok 2022
Výroční účetní uzávěrka za rok 2022
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2022

Rok 2021:
Výroční zpráva Nadace za rok 2021
Výroční účetní uzávěrka za rok 2021
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2021

Rok 2020:
Výroční zpráva Nadace za rok 2020
Výroční účetní uzávěrka za rok 2020
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2020

Rok 2019:
Výroční zpráva Nadace za rok 2019
Výroční účetní uzávěrka za rok 2019
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2019

Rok 2018:
Výroční zpráva Nadace za rok 2018
Výroční účetní uzávěrka za rok 2018
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2018

Rok 2017:
Výroční zpráva Nadace za rok 2017
Výroční účetní uzávěrka za rok 2017
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2017

Rok 2016:
Výroční zpráva Nadace za rok 2016
Výroční účetní uzávěrka za rok 2016
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2016

Rok 2015:
Výroční zpráva Nadace za rok 2015
Výroční účetní uzávěrka za rok 2015
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2015

Rok 2014:
Výroční zpráva Nadace za rok 2014
Výroční účetní uzávěrka za rok 2014
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2014

Rok 2013:
Výroční zpráva Nadace za rok 2013
Výroční účetní uzávěrka za rok 2013
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2013

Rok 2012:
Výroční zpráva Nadace za rok 2012
Výroční účetní uzávěrka za rok 2012
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2012

Rok 2011:
Výroční zpráva Nadace za rok 2011
Výroční účetní uzávěrka za rok 2011
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2011

Rok 2010:
Výroční zpráva Nadace za rok 2010
Výroční účetní uzávěrka za rok 2010
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2010

Rok 2009:
Výroční zpráva Nadace za rok 2009
Výroční účetní uzávěrka za rok 2009
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2009

Rok 2008:
Výroční zpráva Nadace za rok 2008
Výroční účetní uzávěrka za rok 2008
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2008

Rok 2007:
Výroční zpráva Nadace za rok 2007
Výroční účetní uzávěrka za rok 2007
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2007

Rok 2006:
Výroční zpráva Nadace za rok 2006
Výroční účetní uzávěrka za rok 2006
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2006

Rok 2005:
Výroční zpráva Nadace za rok 2005
Výroční účetní uzávěrka za rok 2005
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2005

Rok 2004:
Výroční zpráva Nadace za rok 2004
Výroční účetní uzávěrka za rok 2004
Výroční zpráva Dozorčí rady za rok 2004

Rok 2003:
Výroční zpráva Nadace za rok 2003
Výroční účetní uzávěrka za rok 2003

Rok 2002:
Výroční zpráva Nadace za rok 2002
Výroční účetní uzávěrka za rok 2002

Rok 2001:
Výroční zpráva Nadace za rok 2001
Výroční účetní uzávěrka za rok 2001