KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Pavla Ornstová

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
577
www:
skolitel:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
téma dizertační práce:
Prostorový numerický model pro dílcová fasádní lešení
specializace: