KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Eliška Hřebenářová

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
B688
www:
skolitel:
prof. Ing. František Wald, CSc.
téma dizertační práce:
Pokročilé modely styčníků historických dřevěných konstrukcí
specializace: