KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Jiří Mareš,Ph.D.

tel.:
+420 224 354 773
mistnost.:
B633
www:
specializace:
 • Modelování ocelových konstrukcí v Tekla Structures.
 • Vývoj NET softwarových aplikací s využitím Tekla API.
 • Aplikace metod hlubokého učení v ocelových konstrukcích.
 • Spřažené ocelobetonové konstrukce s nosníky s otvory ve stojině.
 • Spřažené plechobetonové konstrukce.
 • Tenkostěnné ocelové haly.
 •  
 • Modeling of steel structures in Tekla.
 • Development of NET applications implementing Tekla API.
 • Application of methods of Deep Learning in steel structures.
 • Composite cellular beams with web openings.
 • Composite slabs with trapezoidal metal decks.
 • Light gauge steel portal frames.