KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Petr Červenka

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
B684b
www:
skolitel:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš
téma dizertační práce:
Spřažené ocelobetonové rámy
specializace: