KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Petr Kubiš

Podrobnosti:
tel.:
+420 22435 4828
mistnost.:
B688
www:
skolitel:
doc. Ing. Rotter Tomáš CSc.
téma dizertační práce:
Konstrukční systémy s předpjatými svařovanými táhly
specializace: