KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

prof. Ing. Martina Eliášová,CSc.

tel.:
+420 224 354 921
mistnost.:
B630
specializace:
  • Navrhování nosných konstrukcí ze skla, stability konstrukčních skleněných prvků namáhaných tlakem a ohybem, nosných spojů skleněných konstrukcí.
  • Návrh a experimentální ověření únosnosti lepených spojů sklo-sklo, sklo-kov, kov-kov včetně vlivu teploty a stárnutí.
  • Zkoušení stavebních materiálů a konstrukčních prvků v laboratoři.