KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

tel.:
+420 224 353 745
mistnost.:
B690
www:
specializace:
  • Požární bezpečnost ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí
  • Modelování požáru v budovách
  • Validace a verifikace modelů požáru a modelů konstrukcí vystavených požáru
  • Spoje dřevěných konstrukcí s vloženou ocelovou deskou při požáru
  • Požární ochrana ocelových konstrukcí dřevem a materiály na bázi dřev
  • Sendvičové systémy pro stabilizaci ocelových konstrukcí při požáru