KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

prof. Ing. Josef Macháček,DrSc.

tel.:
+420 224 354 916
mistnost.:
B 623
specializace:
  • Problémy stability a únosnosti stěnových a prutových ocelových konstrukcí.
  • Spřažené ocelobetonové prvky a konstrukce.
  • Navrhování konstrukcí z nerezové oceli.
  • Tenkostěnné a předpjaté ocelové prvky a konstrukce.

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-16:00