KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Petr Bek

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
email:
www:
skolitel:
téma dizertační práce:
specializace: