KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Mgr. Batuhan Der

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
B-577
www:
skolitel:
téma dizertační práce:
specializace: