KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Tomáš Dejmek

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
B688
www:
skolitel:
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
téma dizertační práce:
specializace: