KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Anna Kuklíková,Ph.D.

tel.:
+420 224 354 402
mistnost.:
B628
specializace:
  • Navrhování a posuzování prvků, dílců a spojů dřevěných a dřevobetonových konstrukcí na běžnou teplotu a na účinky požáru.
  • Zkoušení prvků, dílců a spojů dřevěných a dřevobetonových konstrukcí za běžné teploty a za požáru.
  • Technická normalizace v oboru dřevěných a dřevobetonových konstrukcí.