KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Vojtěch Drábek

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
B688
www:
skolitel:
doc. Dr. ing. Jakub Dolejš
téma dizertační práce:
Stabilita prostorových dílcových lešení
specializace: