KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakty

Ing. Michal Pospíšil

Podrobnosti:
tel.:
mistnost.:
B690
www:
skolitel:
Ing. Marta Kuříková, Ph.D.
téma dizertační práce:
Pokročilý model únavové pevnosti styčníků uzavřených průřezů
specializace: