KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vedení katedry, kontakty

prof. Ing. Pavel Ryjáček,Ph.D.

tel.:
+420 224 353 876
mistnost.:
B632
specializace:

Hodnocení ocelových mostů, jejich zbytkové životnosti a metod oprav či zesilování. Problematika diagnostiky mostních staveb, a to jak ocelových, tak i z předpjatého betonu.Interakce mostu a bezstykové koleje. Dlouhodobé sledování konstrukcí a možnosti včasné detekce jejich poruch.

Konzultační hodiny: pondělí 17:40-19:00