KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134YSKO

Speciální ocelové konstrukce

Garant předmětu:
Jakub Dolejš
Přednášející:
Jakub Dolejš
Cvičící:
Jakub Dolejš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět navazuje na základní výuku v oboru ocelových nosných konstrukcí. Je zaměřen na některé speciální případy navrhování, zahrnuje části Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, Jeřábové dráhy, Zásobníky a Lanové konstrukce.

Požadavky:

Oficiální požadavky nejsou. K úspěšnému zvládnutí předmětu jsou nezbytné základní obecné znalosti statiky, teoretické mechaniky a navrhování ocelových konstrukcí podle teorie mezních stavů.

Osnova přednášek:

1.Vysokopevnostní oceli – principy, vlastnosti, použití, návrh ocelových prvků, odlišnosti návrhu.

2.Jeřábové dráhy – konstrukční řešení, výpočet zatížení od jeřábu, posouzení, konstrukční detaily.

3.Zásobníky – konstrukční řešení, výpočet zatížení, poruchy membránové napjatosti, detaily.

4.Zásobníky – posouzení štíhlé skořepiny.

5.Lanové konstrukce – teoretické působení, konstrukční řešení, výroba, výpočet namáhání lana, posouzení.

6.Exkurze na staveniště.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení nosníku jeřábové dráhy – geometrie, zatížení

2. Návrh a posouzení nosníku jeřábové dráhy – posouzení podle teorie mezních stavů

3. Návrh a posouzení komory ocelového válcového zásobníku – geometrie, zatížení.

4. Návrh a posouzení komory ocelového válcového zásobníku – posouzení skořepiny podle teorie mezních stavů.

5. Návrh a posouzení lanové střechy tvořené jednou vrstvou lan

6. Návrh a posouzení lanové střechy tvořené dvěma vzájemně propojenými vrstvami lan

Cíle studia:

Dosažení hlubokých znalostí o systémech a postupech navrhování speciálních ocelových konstrukcí (zásobník, jeřábová dráha, lano) se stanovením jejich zatížení a zásadami řešení. Důraz je kladen na praktické provedení statického výpočtu.

Studijní materiály:

2008: ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700, ČNI.

2008: ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky, ČNI.

2008: ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy, ČNI.

Poznámka:
Další informace:
http://ocel-drevo.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.