KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134YSDO

Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí

Garant předmětu:
František Wald
Přednášející:
Robert Jára, František Wald
Cvičící:
Robert Jára
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje s principy návrhu styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí a s podporou návrhu software.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět OK134OK1.

Osnova přednášek:

Modelování styčníků a konstrukce

Metoda komponent

Kotvení patní deskou

Spoje trubkových konstrukcí, návrh při zemětřesení

Tesařské spoje

Styčníky dřevěných konstrukcí

Styčníky dřevobetonových konstrukcí

Osnova cvičení:

Analýza styčníku pro ruční výpočet a návrh s podporou software.

Cíle studia:

Seznámení a procvičení principů návrhu styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí a s podporou návrhu software.

Studijní materiály:

Wald, F.; Kožich, M.; Golubiatnikov, K.; Kuříková, M.; Bajer, M.; Šabatka, L.; Vild, M.; Kabeláč, J. Component-based finite element design of steel connections Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2021

Wald, F.; Šabatka, L.; Bajer, M.; Barnat, J.; Gödrich, L.; Holomek, J.; Jehlička, P.; Kabeláč, J. et al. Benchmark cases for advanced design of structural steel connections – Third extended edition Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019.

Wald F., Sokol Z.: Styčníky ocelových konstrukcí, ČVUT, Praha 1999.

www.access-steel.com

www.fsv.cvut.cz/cestruco

fast10.vsb.cz/temtis

Poznámka:

Přednášky a cvičení k prohloubení znalostí o konstrukčních spojích.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.