KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134YROK

Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.

Garant předmětu:
Karel Mikeš
Přednášející:
Karel Mikeš
Cvičící:
Karel Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Používané materiály na nosné konstrukce. Vývoj v oblasti předpisů a normalizace. Příčiny vad, poruch, průzkum objektů, statické předpoklady rekonstrukce. Možnosti zesilování, zesilování ocelových a dřevěných konstrukcí a zesilování přípojů. Využití výpočetní techniky při rekonstrukcích a tvorba numerických modelů.

Požadavky:

Dřevěné konstrukce 1 (134DK1) a Ocelové konstrukce 1 (134OK1) nebo Ocelové a dřevěné konstrukce 1 (134OD1A)a Ocelové a dřevěné konstrukce 2 (134OD2A)

Osnova přednášek:

Vývoj materiálové základny, navrhování podle norem, rekonstrukce ocelových konstrukcí (tažené, tlačené a ohýbané prvky), rekonstrukce spojů, rekonstrukce dřevěných konstrukcí, rekonstrukce spojů dřevěných konstrukcí

Osnova cvičení:

Výpočet zesílení stávající ocelové konstrukce na nové zatížení, Rekonstrukce dřevěných nosných prvků včetně návrhu spojů.

Cíle studia:

Získání znalostí o rekonstrukcích ocelových a dřevěných konstrukcí a jejich základních konstrukčních prvků.

Studijní materiály:

[1] Spal, L. – Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL 1968

[2] Augustyn, J., Sledziewski, E.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL 1988

[3] Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005

[4] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998

[5] Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:C-217

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.