KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134YPOD

Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.

Garant předmětu:
Zdeněk Sokol
Přednášející:
Zdeněk Sokol
Cvičící:
Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět podává informace o modelování požárů a navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Požadavky:

ukončen předmět 134OK1 nebo 134OD1A

Osnova přednášek:

Úvod, požární bezpečnost

Zatížení při požáru

Požární scénáře, teplotní analýza, rychlost rozvoje tepla

Zónové modely,

Modely lokálního požáru

Přestup tepla do konstrukce, chráněné a nechráněné prvky, ochrana konstrukcí proti požáru

Analýza konstrukce, video o požární zkoušce v Cardingtonu

Navrhování ocelových konstrukcí – tah, tlak, ohyb,

Navrhování ocelových konstrukcí – kombinace namáhání, přípoje

Navrhování ocelobetonových konstrukcí – plechobetonová deska, nosníky

Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin

Navrhování dřevěných konstrukcí

Software pro navrhování

Osnova cvičení:

Požární zatížení, teplotní křivky

Rychlost rozvoje tepla

Zónové modely

Modely lokálního požáru

Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku

Analýza konstrukce při požáru, návrh ocelového rámu

Cíle studia:

Naučit základní principy modelování požáru a současných postupů pro navrhování prvků na účinky požáru. Cílem je získat schopnost navrhovat prvky ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Studijní materiály:

WALD, F., a kol. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.

ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.

ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-230

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
místnost TH:A-230

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A230

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.