KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134YNDK

Nosné dřevěné konstrukce střech

Garant předmětu:
Karel Mikeš
Přednášející:
Karel Mikeš
Cvičící:
Karel Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Soustavy krovů. Tvorba numerických modelů pro stanovení vnitřních sil a deformací pro jednotlivé soustavy. Rozbor statického působení jednotlivých prvků a jejich navrhování. Historické krovy a jejich rekonstrukce. Navrhování typických konstrukčních detailů na základě tesařských spojů ale i pomocí moderních metod spojování prvků dřevěných konstrukcí.

Požadavky:

Dřevěné konstrukce 1 (134DK1) nebo Ocelové a dřevěné konstrukce 2 (134OD2A)

Osnova přednášek:

-Úvod do nosných konstrukcí střech a krovů.

-Základní rozdělení, konstrukční soustavy.

-Konstrukce krovů – jednotlivé soustavy I.

-Konstrukce krovů – jednotlivé soustavy II.

-Nosné konstrukce plochých a ostatních střech.

-Zastřešení objektů různými prostorovými konstrukcemi (zborcené plochy, prostorové příhradové konstrukce atd).

Osnova cvičení:

-Praktický výpočet zatížení.

-Numerické modely – zásady a příklady.

-Návrh hambalkové konstrukce.

-Numerické modely historických konstrukčních soustav.

-Numerické modely historických konstrukčních soustav – pokračování.

-Závěry z numerické analýzy a návrh dimenzí jednotlivých prvků.

Cíle studia:

Získání znalostí o navrhování nosných konstrukcí střech, jejich základních konstrukčních prvcích a základních typech spojů.

Studijní materiály:

[1] Kuklík P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT, Praha 1996

[2] Vinař J., Kufner V., Horová I.: Historické krovy, ELconsult, Praha 1995

[3] Kohout J., Tobek, A., Miller P.: Tesařství – Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing 1996

[4] Vinař, J., Kufner, V.: Historické krovy I, Grada 2004

[5] Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005

[6] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998

[7] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP2, IC ČKAIT 2004

[8] Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-692

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B692
místnost TH:B-692

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.