KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134YDKM

Dřevěné konstrukce a mosty

Garant předmětu:
Anna Kuklíková
Přednášející:
Anna Kuklíková
Cvičící:
Anna Kuklíková
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Dřevěné konstrukce z hlediska národní strategie trvale udržitelného rozvoje. Nové materiály na bázi dřeva. Konstrukční systémy budov a mostů. Rekonstrukce a zesilování. Smíšené konstrukce ze dřeva, oceli a betonu. Navrhování na účinky požáru. Výroba, ochrana, montáž a údržba. Návrh a posouzení mostní a stropní resp.střešní konstrukce při běžné teplotě a při požáru.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:

1. Aktuální situace v dřevařském inženýrství.

2. Vícepodlažní dřevostavby

3. Požární odolnost prvků

4. Požární odolnost spojů

5. Dřevobetonové kompozitní konstrukce

6. Lávky a mosty

Osnova cvičení:

1. Nosníky z GLT

2. Okapová vaznice

3. Složený sloup

4. Nosník z CLT

5..Spřažený dřevobetonový strop

6. Nosník za požáru

Cíle studia:

Seznámit studenty s principy navrhováním dřevěných konstrukcí a mostních konstrukcí, se stanovováním zatížení konstrukcí, ochranou mostních konstrukcí proti povětrnosti. a s ochranou dřevěnýchkonstrukcí proti požáru.

Studijní materiály:

[1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT 1996

[2] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:C-208

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C208
místnost TH:C-208

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C208
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.