KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134TS02

Timber Structures 2

Garant předmětu:
Jakub Dolejš, Karel Mikeš
Přednášející:
Karel Mikeš
Cvičící:
Karel Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

The course brings an integrative approach to structural wood design that considers the design of the individual wood members in the context of the complete wood structure so that all of the structural components and connectors work together in providing strength.

Požadavky:

Basic information about loading and basic knowledge of theoretical mechanics and statics, elasticity and strength of materials. TS01

Osnova přednášek:

*1. Development of wooden structures, wood and wood-based materials, basics of design.

*2. Loading, design and assessment of structural elements, design of basic types of load-bearing structures.

*3. Advanced connection design.

*4. Modelling of wooden structures.

*5. Stability of load-bearing structures.

*6. The advanced design of planar wooden structures.

*7. Spatial wooden structures.

*8. Skeletal wooden constructions and constructions of wooden constructions.

*9. Construction of trusses.

*10. Wooden bridges and footbridges.

*11. Reconstruction, protection of wooden structures.

*12. Design of structures for the effects of fire.

*13. Excursion

Osnova cvičení:

*1. Design of hall layout, the position of bracing systems and their shape, design of layers of wall and roof cladding, calculation of permanent and climatic loads on walls and roof of the structure, empirical design of dimensions of main load-bearing elements and creation of spatial or planar models using computer software.

*2.Design of purlins and gable beams.

*3.Design of double tapered timber beams and columns.

*4.Design of beam to column connection and purlin to beam connection.

*5.Design of horizontal and vertical bracing systems.

*6.Drawing documentation (drawings of roof layout, longitudinal cross-section, view on gable frame and drawings of two selected details).

Cíle studia:

The purpose of this course is focused on the application of knowledge from the design of partial load-bearing elements in the design of the entire structural system of the building.

Studijní materiály:

!Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

: Temtis – Leonardo da Vinci: http://fast10.vsb.cz/temtis/en/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-479

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B479
místnost TH:B-479

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B479
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.