KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134P03C

Projekt 3C

Garant předmětu:
Michal Jandera
Přednášející:
Cvičící:
Martin Bursík, Martin Bursík, Martina Eliášová, Anna Horáková, Michal Jandera, Robert Jára, Matyáš Kožich, Petr Kuklík, Anna Kuklíková, Josef Novák, Zdeněk Sokol, Lukáš Velebil, František Wald, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Samostatný návrh nosných prvků a detailů ocelové / dřevěné konstrukce. Zadání je individuálně specifikováno vedoucím projektu.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Konzultace individuálně zadaného projektu.

– Návrh konstrukčního systému

– Návrh vybraných konstrukčních prvků

– Návrh vybraných detailů

– Výkresová dokumentace a technická zpráva

Cíle studia:

Prokázat samostatnou aplikaci získaných znalostí v praktickém návrhu.

Studijní materiály:

Platné evropské normy EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-785

16:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B785
St
Čt
místnost TH:B-785

16:00–19:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-692

16:00–19:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
B692

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.