KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134NKPZ

Nosné konstrukce za požáru

Garant předmětu:
Kamila Cábová
Přednášející:
Martin Benýšek, Kamila Cábová, Radek Štefan
Cvičící:
Martin Benýšek, Kamila Cábová, Radek Štefan
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s pokročilými modely navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru.

Výuka je zaměřena na pokročilé modelování kombinující dynamiku kapalin s teplotní a mechanickou analýzou metodou konečných prvků.

Požadavky:

Znalosti z navrhování konstrukcí na bakalářské úrovni studia.

Osnova přednášek:

1) Současný stav poznání o požárním návrhu konstrukcí, zjednodušený přístup vs. pokročilé modelování

2) Verifikace a validace modelů, zkoušení konstrukcí.

3) Požární návrh betonových konstrukcí, metoda pro štíhlé sloupy

4) Experimentální analýza transportu tepla v betonových konstrukcích

5) Numerická analýza transportu tepla v betonových konstrukcích, vliv vlhkosti)

6) Modelování požáru a transportu tepla v softwarech, praktické příklady, betonové konstrukce po požáru

7) Modelování výbuchu, odezvy konstrukce a rekonstrukce

8) Požární návrh ocelových a ocelobetonových. konstrukcí v evropských normách, průřezy 4. třídy, materiál, přestup tepla, modely

9) Ocelobetonové stropní konstrukce, princip, zkoušky, pokročilé modely, jednoduché modely

10) Zuhelnatění dřeva, principy a předpoklady, návrh lehkých dřevěných konstrukcí na účinky požáru

11) Numerická simulace požárního experimentu spřaženého dřevo-vláknobetonového stropu

12) Výzkum a trendy v oblasti dřevěných konstrukcí za požáru

13) Robustnost konstrukcí a styčníků, porušení sloupu, porušení styčníku, kolaps WTC, třídy následků, modely kolapsů

Osnova cvičení:

1) Zadání, vysvětlení principu cvičení a časového plánu, rozdělení do pracovních skupin

2) Příprava vzorků v laboratořích ocelových a dřevěných a betonových a zděných konstrukcí

3) Ukázka měření teploty plynu, termočlánky + deskové snímače teploty

4) Zkouška připravených vzorků

5) Zkouška připravených vzorků

6) Zkouška připravených vzorků

7) Vyhodnocení měření teploty z laboratoře

8) Modelování požáru a transportu tepla v softwarech

9) Validace modelování požáru a transportu tepla v softwarech

10) Modelování transportu tepla ocelovým a dřevěným vzorkem v softwaru

11) Validace modelování přestupu tepla do ocelových a dřevěných vzorků v softwaru

12) Verifikace experimentálních dat, příprava prezentace

13) Prezentace výsledků práce po skupinách

Cíle studia:

Seznámení se a procvičeni pokročilého modelování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí, které jsou vystaveny požáru.

Studijní materiály:

Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-0103157-8.

Wang Y., Burgess I., Wald F., Gillie M., Performance Based Fire Engineering of Structures CRC Press 2012, ISBN: 978-0-415-55733-7.

Wickström U., Temperature calculation in fire safety engineering, Springer Interantional Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-30172-3.

Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, Wiley, 20151, ISBN 9780470972892.

Fransen J.M., Vila Real P., Fire design of steel structures, ECCS 2011, ISBN978-92-9147-099-0 .

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-974

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B974
místnost TH:B-974

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B974
místnost TH:A-534

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
Út
místnost TH:B-974

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B974
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.