KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134NKPS

Navrhování konstr. při provádění staveb

Garant předmětu:
Břetislav Židlický
Přednášející:
Karel Šeps, Břetislav Židlický
Cvičící:
Karel Šeps, Martin Tipka, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Navrhování konstrukcí při provádění staveb, pokročilý návrh OK – stabilita nosníku za ohybu, stabilita tenké stěny, klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce. Lešení – styčníky, prostorová tuhost, stabilita. Lanové konstrukce, velkorozponové konstrukce, věže a zásobníky. Navrhování betonových konstrukcí – statické působení v jednotlivých návrhových situacích, dílce a montované konstrukce, spřažené prefamonolitické konstrukce.

Požadavky:

Ukončení bakalářského studia v oboru stavebního inženýrství s titulem Bc.

Osnova přednášek:

1. Technologie betonu – složky, výroba a zkoušení, kontrola jakosti

2. Vlivy na vlastnosti betonu, objemové změny betonu

3. Betony speciálních vlastností – samozhutnitelný beton, vysokohodnotný beton, vláknobeton

4. Dočasné návrhové situace konstrukcí, zatížení při provádění staveb

5. Specifika navrhování betonových dílců a montovaných konstrukcí

6. Spřažené prefamonolitické konstrukce – navrhování, montážní podepření

7. Zděné konstrukce – vlastnosti, navrhování, provádění, vyztužené zdivo

8. Zvláštnosti montáže pozemních a mostních ocelových konstrukcí, montážní zatížení

9. Pokročilý návrh ocelových konstrukcí – stabilita nosníku za ohybu, klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce

10. Styčníky ocelových konstrukcí – kloubové, rámové, čepy

11. Lanové konstrukce, velkorozponové ocelové konstrukce

12. Věže a zásobníky

13. Technologické konstrukce

Osnova cvičení:

1. Návrh konzoly

2. Návrh svěrného závěsu pro transport břemene

3. Návrh manipulačního rámu

4. Posouzení nosné konstrukce kladky

5. Návrh protizávaží lanové konstrukce

6. Návrh dispozice, zavětrování a kotvení systémového lešení

7. Posouzení stability pojízdného lešení

8. Návrh pažení

9. Návrh staveništního mostu – část 1

10. Návrh staveništního mostu – část 2

11. Návrh betonového dílce, montáže a styků

12. Návrh spřažených prvků včetně montážního podepření

Cíle studia:

Dosažení znalostí v oblasti navrhování ocelových a betonových konstrukcí při provádění staveb.

Studijní materiály:

1. Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (N Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1

2. Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011

3. Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 438 p.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-693

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693
Čt
místnost TH:C-204

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204

místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.