KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134DPP

Diploma project

Garant předmětu:
Michal Jandera
Přednášející:
Cvičící:
Kamila Cábová, Jakub Dolejš, Michal Jandera, Matyáš Kožich, Karel Mikeš, Pavel Ryjáček, Zdeněk Sokol, Vojtěch Stančík, Jan Vídenský, František Wald, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Dle zadání diplomové práce.

Požadavky:

Zápis předmětu je možný po splnění požadavků daných Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na fakultě stavební ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Není.

Cíle studia:

Prokázat samostatnou aplikaci získaných znalostí v praktickém návrhu.

Studijní materiály:

Dle zadání diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.