KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Magisterské studium

134DPM

Diplomová práce

Garant předmětu:
Jakub Dolejš, Michal Jandera, František Wald
Přednášející:
Cvičící:
Kamila Cábová, Jakub Dolejš, Martina Eliášová, Michal Jandera, Matyáš Kožich, Petr Kuklík, Anna Kuklíková, Josef Macháček, Karel Mikeš, Michal Netušil, Pavel Ryjáček, Zdeněk Sokol, Vojtěch Stančík, Jiří Studnička, Tomáš Vrána, František Wald, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Dle zadání diplomové práce.

Požadavky:

Zápis předmětu je možný po splnění požadavků daných Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na fakultě stavební ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Není.

Cíle studia:

Prokázat samostatnou aplikaci získaných znalostí v praktickém návrhu.

Studijní materiály:

Dle zadání diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.