KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134YPDK

Pomocné dřevěné a kovové konst.

Garant předmětu:
Jakub Dolejš
Přednášející:
Jakub Dolejš
Cvičící:
Jakub Dolejš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití podpěrných, pracovních a průmyslových lešení. Zaměřen je zejména na návrhové postupy podle evropských norem a na teoretické modelování konstrukcí.

Požadavky:

Navrhování nosných konstrukcí, 133NNK.

Osnova přednášek:

1. Lešení – úvod, konstrukční zásady, historie, materiál, zatížení.

2. Fasádní lešení – rozdělení, funkce, styčníky, prostorová tuhost, stabilita, návrh podle lešenářských norem.

3. Modulová a podpěrná lešení – rozdělení, funkce, zatížení, návrh podle lešenářských norem.

4. Ocelové a dřevěné dočasné konstrukce – opakování, vlastnosti materiálů, základní způsoby namáhání, návrh podle teorie mezních stavů.

5. Lanové pomocné konstrukce – návrh lana, rozdělení, výroba, použití, teoretické chování, výpočet.

6. Exkurze na staveniště – fasádní nebo prostorové pracovní lešení v Praze nebo v blízkosti Prahy.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení ocelového vahadla pro zdvihání břemene, návrh konstrukční úpravy pro zvýšení jeho únosnosti.

2. Návrh a posouzení ocelového šikmého nosníku pro zavěšení kladky.

3. Návrh a posouzení únosnosti a stability volně stojícího (nekotveného) trubkového lešení.

4. Návrh ocelového nebo hliníkového rámového fasádního lešení podle systémových podkladů.

5. Návrh a posouzení nosného lana přes silniční komunikaci.

Cíle studia:

Student bude po absolvování kursu schopen navrhovat dočasné stavební konstrukce podle nových evropských přístupů.

Studijní materiály:

Studnička, J., 2016: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT v Praze.

Studnička, J., 2014: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT v Praze.

Kuklík, P. , Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, ČVUT v Praze.

Poznámka:
Další informace:
http://ocel-drevo.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-478

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
místnost TH:B-478

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.