KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134YNKS

Nosné konstrukce ze skla

Garant předmětu:
Martina Eliášová
Přednášející:
Martina Eliášová
Cvičící:
Martina Eliášová, Michal Netušil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

Požadavky:

není požadována

Osnova přednášek:

1. Historie a výroba skla – profily, fyzikální a mechanické vlastnosti, povrchové úpravy, požární odolnost, experimentální ověření vlastností.

2. Druhy skla, výhody a nevýhody – plavené sklo, tepelně a chemicky upravované sklo, vrstvené a bezpečnostní sklo.

3. Základy navrhování, zatížení – sloupy a jiné prvky namáhané tlakem s posouzením ztráty stability.

4. Nosníky, výztužná žebra skleněných fasád – prvky namáhané ohybem, vliv ztráty příčné a torzní stability, hybridní nosníky ze skla v kombinaci s jinými materiály.

5. Návrh deskových prvků – zábradlí, schodiště; skleněné panely za studena ohýbané.

6. Šroubované spoje – střižné, třecí šrouby, lepené spoje – druhy lepidel, výhody a nevýhody.

7. Výztužné systémy skleněných fasád; ukázky realizací nosných konstrukcí ze skla.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení zábradlí z vrstveného skla.

2. Posouzení skleněného sloupu na tlak včetně nehodové situace.

3. Návrh a posouzení skleněného výztužného žebra fasády.

4. Návrh hybridního nosníku ze skla a oceli.

5. Návrh zastřešení ze za studena ohýbaných skleněných panelů.

Cíle studia:

Seznámit s materiálovými vlastnostmi a principy navrhování nosných prvků z tohoto moderního konstrukčního materiálu. Naučit základní principy řešení prvků a spojů ze skla.

Studijní materiály:

!Laufs W. a Luible A. – Úvod do požití skla v moderních budovách

?Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0

?Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4

?Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-784

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B784
místnost TH:B-784

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B784
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-219

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:C-219

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.