KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134YMOD

Num. modelování ocel. a dřevěn. konstr.

Garant předmětu:
Karel Mikeš
Přednášející:
Karel Mikeš
Cvičící:
Karel Mikeš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje se základy modelování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny simulace při tvorbě modelu konstrukce, jeho globální analýze a posouzení podle evropských návrhových norem.

Požadavky:

Běžné uživatelské znalosti s prací na PC, navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí podle evropských norem.

Osnova přednášek:

-Úvod do modelování nosných konstrukcí,

-2D a 3D modely, náhradní tuhé prvky, lineární a nelineární výpočty, imperfekce, interpretace výsledků,

-modelování styčníků, excentricity a předpínání,

-výpočty vlastních tvarů při ztrátě stability,

-specifika modelování pomocí programů SCIA ENGINEER, FINE, DLUBAL Software – RSTAB (RFEM),

-moduly pro návrh a posouzení konstrukčních prvků,

-datová komunikace mezi moduly a programy, výstupy a prezentace výstupů.

Osnova cvičení:

. Zadání úlohy pro modelování,

. seznámení se s jednotlivými používanými programy,

. generátory zatížení, možnosti modelování styčníků, 2D a 3D analýza,

. výpočet a posouzení zadané konstrukce s použitím programových celků,

. použití dimenzačních modulů pro návrh a posouzení konstrukcí,

. závěry z numerické analýzy a návrh dimenzí jednotlivých prvků,

. prezentace výstupů.

Cíle studia:

Výuka principů a zvláštností při práci se standardními softwarovými balíky pro statický návrh ocelových a dřevěných konstrukcí. Praktické seznámení studentů se základy používáním programů při návrhu konstrukce a ověření kvality a věrohodnosti výstupů.

Studijní materiály:

!V. Kolář, I.Němec, V. Kanický, FEM : Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, 1997

:DLUBAL: RF-STABILITY Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení, Dlubal 2014

:SCIA: Problematika zadávání vzpěrných délek, SCIA 2008

:SCIA: Advanced Professional Training Non Linear and Stability, SCIA 2015

:FINE: Uživatelský manuál FIN EC, www.fine.cz

Poznámka:

Praktické příklady modelování nosných konstrukcí pomocí moderního software

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-377

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B377
místnost TH:B-377

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B377
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.