KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134YKPJ

Projekt K

Garant předmětu:
Jakub Dolejš, Josef Macháček, Pavel Ryjáček
Přednášející:
Cvičící:
Jakub Dolejš, Michal Jandera, Anna Kuklíková, Josef Macháček, Jiří Mareš, Michal Netušil, Pavel Ryjáček, Vojtěch Stančík
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Návrh ocelové nebo dřevěné konstrukce týmem tří studentů. V první fázi návrh alternativy každým členem týmu a následné vyhodnocení optimálního řešení celým týmem. V druhé fázi tým společně řeší: dispozici, statický výpočet, výkresovou dokumentaci vybraných detailů a technickou zprávu. V závěru tým vypracuje powerpointovou prezentaci celého postupu práce.

Požadavky:

Absolvování předmětů NNK a OK01.

Osnova přednášek:

1. Zadání projektu.

2. Práce na projektu.

3. Powerpointová prezentace a vyhodnocení.

Osnova cvičení:

Projekt je cvičením.

Cíle studia:

Návrh reálné konstrukce v týmu.

Studijní materiály:

Přednášky NNK, OK01, národní a mezinárodní časopisy, normy pro navrhování.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-374

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B374
Út
St
místnost TH:B-374

08:00–11:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B374
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.