KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134YDUV

Dřevo a udržitelná výstavba

Garant předmětu:
Anna Kuklíková
Přednášející:
Petr Kuklík, Anna Kuklíková
Cvičící:
Anna Kuklíková, Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Současný stav rozvoje oboru dřevěných konstrukcí. Fyzikální a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi dřeva. Dřevěné konstrukce pozemních staveb. Spřažené dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce. Zesilování dřevěných konstrukcí. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:

Prezentace současného stavu rozvoje oboru dřevěných konstrukcí. Fyzikální a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi dřeva. Dřevěné konstrukce pozemních staveb. Spřažené dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce. Zesilování dřevěných konstrukcí. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí.

Osnova cvičení:

Návrh: střešního nosníku, člěněného sloupu, šikmého jednoduchého zapuštění, nosníku s ozubem, spoje pláště, dřevobetonového stropu, sloupu na požární odolnost.

Cíle studia:

V návaznosti na předchozí kurzy seznámit s přesnějšími teoretickými postupy pro navrhování konstrukcí a s navrhováním konstrukcí složených z různých materiálů a dále s principy zesilování a oprav dřevěných konstrukcí.

Studijní materiály:

! [1] KUKLÍK, Pavel.: Dřevěné konstrukce. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2005. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-86769-72-0.

! [2] KOLB, Josef. Dřevostavby – systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3

?[3] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 – Step 1 – Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998., . ISBN 80-238-2620-4

?[4] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 – Step 2 – Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004., ISBN 8086769135

:[5] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

:[6] www.dataholz.at

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-229

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
místnost TH:A-229

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A229
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.