KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134XKDB

Konstrukce na bázi dřeva

Garant předmětu:
Anna Kuklíková
Přednášející:
Anna Kuklíková
Cvičící:
Anna Kuklíková
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Historie konstrukcí na bázi dřeva. Současné možnosti použití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Vhodné konstrukční systémy a detaily. Ochrana konstrukcí na bázi dřeva před znehodnocením.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:

1. Dřevěné konstrukce a udržitelná výstavba

2. Úvod do navrhování dřevěných konstrukcí – prvky

3. Úvod do navrhování dřevěných konstrukcí – spoje

4. Dřevěné konstrukce z kulatiny

5. Hybridní dřevěné konstrukce

6. Dřevěné konstrukce za požáru

Osnova cvičení:

1. Okapová vaznice

2. Členěný sloup

3. Šikmé jednoduché zapuštění

4. Čepový spoj

5. Dřevobetonový strop

6. Sloup za požáru

Cíle studia:

Seznámit se vznikem a materiálovými vlastnostmi těchto novodobých materiálů a s principy navrhování vhodných konstrukčních prvků a systémů na únosnost a použitelnost

Studijní materiály:

[1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. Praha, 2005, [2] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. ČVUT, ČKAIT 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-692

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
místnost TH:B-692

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B692
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.