KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134XCOD

CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr

Garant předmětu:
Jiří Mareš
Přednášející:
Jiří Mareš
Cvičící:
Jiří Mareš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Kurs se zaměřuje na modelování typických ocelových konstrukcí ve 3D s využitím software Tekla Structures. Studenti se seznámí s modelováním s využitím grafického uživatelského prostředí i s aplikačním rozhraním využívaným při vývoji aplikací pracujících v prostředí .NET

Požadavky:

Požadována je základní znalost navrhování ocelových konstrukcí

Osnova přednášek:

(1) Principy modelování, základní definice, globální a lokální souřadný systém, ovládání modelu, ukázka modelu haly,

(2) Databáze spojů, princip generování detailu, zabudované konstrukční zásady,

(3) Základy jazyka .NET, proměnné, třída, základní prvky jazyka

(4) Knihowna Winforms, WPF

(5) API programu Tekla Structures, reference na knihovny. Generování jednoduchých prvků.

(6) Návrh datových struktur a tříd pro portálový rám.

(7) Návrh metod pro generování prostorového modelu konstrukce portálového rámu

(8) Generování konstrukce.

(9 – 14) Konzultace

Osnova cvičení:

Cvičení je v souladu s přednášenými tématy. V druhé části semestru je práce více na studentech.

Cíle studia:

(1) Prohloubení znalostí modelování ocelových konstrukcí vzhledem k detailům spojů.

(2) Efektivní využívání aplikací a jejich další rozvoj.

Studijní materiály:

https://warehouse.tekla.com/

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-373

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B373
místnost TH:B-373

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B373
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.