KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134TS01

Timber structures 1

Předmět 134TS01 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132TELA

Garant předmětu:
Petr Kuklík
Přednášející:
Petr Kuklík
Cvičící:
Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní pravidla mechanické odolnosti, použitelnosti a trvanlivosti dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:

1. Historie dřevěných konstrukcí.

2. Vlastnosti dřeva.

3. Konstrukční dřevo.

4. Inženýrské výrobky ze dřeva.

5. Navrhování podle mezních stavů.

6. Zjišťování únosnosti prvků v tahu, v tlaku, ve smyku a v ohybu.

7. Prvky zatížené kombinací namáhání.

8. Návrh spojů.

9. Rovinné a prostorové dřevěné konstrukce.

10. Domy s dřevěným rámem.

11. Dřevěné mosty.

12. Požární odolnost dřevěných konstrukcí.

13.Trvanlivost dřevěných konstrukcí, doprava a montáž.

Osnova cvičení:

1. Návrh sloupu.

2. Návrh stropního nosníku.

3. Návrh spoje taženého prutu.

4. Návrh vyklenutého vazníku .

5. Posouzení použitelnosti stropu.

6. Posouzení požární odolnosti nosníku.

Cíle studia:

Účelem předmětu je uvést studenty do problematiky návrhování dřevěných konstrukcí.

Studijní materiály:

! Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3

! http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-581

11:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B581
místnost TH:B-581

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.