KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134TBS

Timber Based Structures

Garant předmětu:
Petr Kuklík
Přednášející:
Petr Kuklík
Cvičící:
Petr Kuklík, Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Examples of timber structures and bridges. Structural systems and details. Recommended design.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:

1. Timber based structures – general – types, properties, fabrication.

2. I – Beams made of timber based components.

3. I – Beams for floors.

4. Glue laminated timber beams made of two grade components.

5. Timber based walls.

6. Shear resistance of composite panels.

7. Durability, water and fire protection.

8. Cross laminated timber panels.

9. Connections.

10. Construction rules for plate structures in buildings.

11. Timber based materials for glue-laminated timber beams improvement.

12. Illustrations of existing structures.

13. Construction site excursion.

Osnova cvičení:

1.-3. I-beam for timber building

4.-6. Wood panels in building

Cíle studia:

good understanding of advanced types of timber structures

Studijní materiály:

! Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3

! http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-228

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:A-228

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.