KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134ROD

Realizace ocelových a dřevěných konstr.

Předmět 134ROD lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů podle podmínky skupiny B-A-134ROD

Předmět 134ROD může být splněn v zastoupení předmětem 134DKO

Garant předmětu:
Karel Mikeš, Michal Netušil
Přednášející:
Karel Mikeš, Michal Netušil
Cvičící:
Dominika Machačová, Karel Mikeš, Michal Netušil, Jakub Štěpán
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Přednášky jsou koncipovány s návazností na předmět 133NNK, kde se student seznámil se základy navrhování ocelových prvků. Dále se věnuje konstrukcím jako jsou ocelové haly, skelety vícepodlažních budov, lanové a membránové konstrukce – jejich koncepčnímu návrhu a realizaci. V oblasti dřevěných konstrukcí rozšiřuje znalosti studenta v oblasti navrhování a realizace dřevěných vazníků, krovů a skeletových systémů.

Požadavky:

Předmět má návaznost na 133NNK

Osnova přednášek:

Zásady navrhování ocelových konstrukcí, ocelové haly, skelety vícepodlažních budov, lanové a membránové konstrukce, konstrukce z vysokopevnostních ocelí, spoje ocelových a dřevěných konstrukcí, dřevo jako stavební materiál, dřevěné vazníky a krovy, systémy patrových dřevostaveb

Osnova cvičení:

V rámci cvičení se zpracovává projekt haly s ocelovými vetknutými sloupy a dřevěnými sedlovými vazníky z lepeného lamelového dřeva.

Cíle studia:

Seznámení s navrhováním ocelových a dřevěných konstrukcí se zaměřením na realizované stavby, konkrétní případy a také projekční a realizační chyby.

Studijní materiály:

!Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1

!Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

?Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0

?Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9

?Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 – Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-693

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B693
Út
místnost TH:B-692

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
místnost TH:B-692

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692
St
místnost TH:B-785

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
Čt
místnost TH:B-692

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B692

místnost TH:C-221

11:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.