KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134ODKV (Z)

Ocelové a dřevěné konstrukce

Předmět 134ODKV lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 134NNKO

Garant předmětu:
Anna Kuklíková, Michal Netušil
Přednášející:
Anna Kuklíková, Michal Netušil
Cvičící:
Jan Jochman, Marta Kuříková
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Ocel – výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb – jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení.

Dřevo – zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí – lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.

Požadavky:

není požadována

Osnova přednášek:

Ocelové konstrukce

1. Zásady navrhování ocelových konstrukcí, zatížení konstrukcí

2. Halové stavby, hangáry, mola

3. Lana a předepnuté konstrukce

4. Konstrukce vodohospodářských staveb (zatížení, jezové klapky, vrata, stěny, piloty, návrh hradících plechů)

5. Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, výroba, využití

6. Ocelové lávky a mosty, pilíře, založení

Dřevěné konstrukce

7. Materiálové vlastnosti, řezivo na stavební účely.

8. Metody navrhování – mezní stavy; tažené, tlačené a ohýbané pruty.

9.Kombinace namáhání, spoje.

10.Plnostěnné a příhradové nosníky, rámové konstrukce.

11. Dřevěné lávky a mosty, piloty, ledolamy, mola, žlaby pro převod vody

12. Ochrana konstrukcí před znehodnocením.

Osnova cvičení:

Ocelové konstrukce

1. Dispoziční řešení objektu haly (rozmístění ztužidel)

2. Návrh ocelového trubkového vazníku halové stavby.

3. Návrh ocelového sloupu halové stavby

4. Návrh dispozice ocelové trámové lávky, posouzení hlavního nosníku lávky

5. Návrh a posouzení konstrukce hlubinného uzávěru

6. Hradící tělesa – zatížení, návrh, posouzení

Dřevěné konstrukce

1. Tlačené sloupy

2. Návrh a posouzení různých typů plnostěnných lepených vazníků

3.Návrh dřevěné konstrukce namáhané ohybem

4.Návrh spojů DK

5.Návrh dispozice dřevěné trámové lávky, zatížení, výpočet vnitřních sil

6. Návrh a posouzení dřevěného žlabu pro převádění vody během stavby

Cíle studia:

Seznámení se základními informacemi o dřevěných a ocelových konstrukcích s ohledem na příslušné obory (V,E,Z). Rozvoj a navázání na základní znalost o prvcích OK z předchozího předmětu NNK. Vnímání rozdílného pojetí staveb ocelových a dřevěných konstrukcí v kontextu jejich zatížení a způsobu využití.

Studijní materiály:

!Rotter T. – Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT, 2000, ISBN: 80-01-02265-X

!Studnička J.: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT, 2004, ISBN: 80-01-02942-5

!Medřický V., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, 2009, ISBN: 978-80-01-04310-3

?Sokol Z.: Steel Structures 1, Tables, 2006, ISBN: 80-01-03396-1

?Medřický V., Ocelové a dřevěné konstrukce 10, 2004, ISBN: 80-01-02168-8

?Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT 2014, ISBN: 978-80-01-05489-5

:http://fast10.vsb.cz/temtis/

Poznámka:
Další informace:
https://stavnet.fsv.cvut.cz/anotace.php?katedra=134#B172134ODKV
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
St
místnost TH:B-686

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
místnost TH:B-686

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B686
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-375

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:C-217

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.