KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134ODA2

Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2

Předmět 134ODA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRA

Garant předmětu:
Jakub Dolejš
Přednášející:
Jakub Dolejš
Cvičící:
Jakub Dolejš, Thu Linh Hoang, Šimon Povolný
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se statickým a konstrukčním řešením dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Jsou prezentovány vlastnosti materiálu, návrhové postupy podle evropských norem a zásady správného konstrukčního řešení.

Požadavky:

Oficiální požadavky nejsou. K úspěšnému zvládnutí předmětu jsou nezbytné základní obecné znalosti statiky a teoretické mechaniky.

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie DK, vlastnosti dřeva

2. Mezní stavy únosnosti – principy, zatížení, základní způsoby namáhání

3. Spoje – principy, typy, výpočet

4. Lepené dřevo – výroba, vlastnosti, nosníky z lepeného dřeva

5. Další nosníky z lepeného dřeva – pultový, sedlový, vyklenutý

6. Dřevěné rámy – principy, typy, výpočet

7. Dřevěné oblouky – principy, výpočet, detaily, přeprava a montáž

8. Příhradové nosníky – principy, typy, konstrukční řešení

9. Konstrukční systémy dřevostaveb skelety, sloupkové systémy

10. Dřevěné lávky a mosty – principy, zatížení, detaily

11. Trvanlivost dřevěných stavebních konstrukcí

12. Opakování ke zkoušce nebo předtermín

Osnova cvičení:

1. Návrh taženého prutu sbíjeného dřevěného příhradového nosníku

2. Únosnost dřevěného tlačeného sloupu namáhaného centrickou osovou silou

3. Návrh stropního dřevěného nosníku v MSÚ i v MSP

4. Posouzení nosné konstrukce podlahy

5. Návrh krokve vaznicové krokevní soustavy

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si základní principy návrhu dřevěných konstrukcí a jejich použití ve stavebnictví.

Studijní materiály:

!ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 2006.

!Materiály projektu Temtis

!Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K.: Dřevěné konstrukce 1, skriptum, ČVUT v Praze, 2010

Poznámka:
Další informace:
http://ocel-drevo.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-687

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:A-536

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:A-536

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
Út
místnost TH:A-333

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:B-374

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-369

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-369

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:A-333

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:B-374

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-369

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-369

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
St
Čt
místnost TH:C-202

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.