KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134FSTT

Fundamentals of Structural Design – Steel

Předmět 134FSTT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132TELA

Úspěšná klasifikace předmětu 134FSTT je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134ST01

Garant předmětu:
Zdeněk Sokol
Přednášející:
Zdeněk Sokol
Cvičící:
Jiří Mareš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí. Studenti si osvojí základy navrhování jednoduchých konstrukčních prvků (nosníky, sloupy, příhradové konstrukce) a šroubovaných a svařovaných spojů.

Požadavky:

132SM02

Osnova přednášek:

1. Vlastnosti oceli, výroba oceli, výroba a montáž ocelových konstrukcí.

2. Mechanické vlastnosti oceli, zkoušení. Navrhování podle mezních stavů.

3. Analýza konstrukce, klasifikace průřezů.

4. Stabilita tlačených prvků, vzpěrné délky.

5. Nosníky, ohybová a smyková únosnost.

6. Ztráta stability při ohybu.

7. Kroucení, namáhání kombinací tlaku a ohybu.

8. Svařované spoje.

9. Šroubované spoje.

10. Spřažené ocelobetonové konstrukce.

11. Únava, návrh na únavu.

12. Koroze, protikorozní ochrana, požární odolnost konstrukcí.

13. Video: návrh a působení ocelových konstrukcí. Výroba oceli.

Osnova cvičení:

1. Příhradový nosník.

2. Šroubované a svařované spoje příhradových konstrukcí.

3. Ocelový nosník, kloubový přípoj s čelní deskou.

4. Konzola, tuhý šroubovaný přípoj s čelní deskou.

5. Návrh sloupu na vzpěrný tlak.

6. Návštěva zkušební laboratoře, materiálové zkoušky, ukázka svařování elektrickým obloukem.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí. Studenti si osvojí základy navrhování jednoduchých konstrukčních prvků (nosníky, sloupy, příhradové konstrukce) a šroubovaných a svařovaných spojů.

Studijní materiály:

! Trahair N.S., Bradford M., Nethercot D., Gardner L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p. ISBN: 978-0-415-41865-2

! Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012, 197 p. ISBN 978-80-01-05046-0

! Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011. 76 p. ISBN 978-80-01-04840-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-230

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
místnost TH:A-531

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.