KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bakalářské studium

134DK01

Dřevěné konstrukce 1

Předmět 134DK01 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRPE

Podmínkou zápisu na předmět 134DK01 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 132PRPE

Garant předmětu:
Petr Kuklík, Anna Kuklíková
Přednášející:
Petr Kuklík, Anna Kuklíková
Cvičící:
Jan Jochman, Michelle Meretukova, Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Úvod a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Polotuhé dřevěné lepené spoje. Základní nosné systémy. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 132PRPE.

Osnova přednášek:

Úvod a historie.

Přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví.

Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí.

Navrhování podle mezních stavů, platné normy.

Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání.

Kombinace namáhání, stabilita.

Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí.

Polotuhé dřevěné lepené spoje.

Základní nosné systémy.

Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi.

Opakování a shrnutí.

Osnova cvičení:

1. Návrh stropního nosníku.

2. Návrh sloupu.

3. Únosnost tlačené diagonály s průběžnými příložkami.

4. Příhradový vazník.

5. Sedlový vazník.

6. Návrh konstrukce stropu.

7. Požární odolnost nosníku.

Cíle studia:

Představit studentům materiálové vlastnosti dřeva, základní principy konstrukcí dřevěných konstrukcí, průřezy vystavené různým zatížením, spojení dřevěných konstrukcí a jejich ochrana proti požáru a hmyzu a suchým hnilobám.

Studijní materiály:

!Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3

!Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

?Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9

?Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 – Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-286

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Út
St
místnost TH:B-874

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
místnost TH:B-687

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-685

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-687

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-685

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
Čt
místnost TH:B-872

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-687

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-872

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:B-687

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687

místnost TH:B-374

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
www:

Pomůcky k předmětu naleznete v download.

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K134:

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu). V rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K134 mají studenti povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Celková neúčast nesmí překročit 25 % doby výuky s výjimkou přednášek. Více nepřítomnosti může povolit vedoucí katedry na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.