KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Téma: Patrový ocelový balkon

Konzultant: Ing. David Šedlbauer, Ph.D., ALLCONS Industry s.r.o.

Vedoucí DP: bude stanoven po dohodě

Zadání:

Navrhněte a posuďte ocelovou konstrukci patrového rohového balkónu jako přístavby ke stávající budově na základě uvedené geometrie a s ohledem na definované okrajové podmínky.

Okrajové podmínky:

 1. Pro návrh a zatížení požívejte systém evropských norem (Eurokódů)
 2. Požijte ocel jakosti S235JR, konstrukce bude poté žárově zinkovaná
 3. Konstrukce nesmí být kotvená do stávajícího objektu, ani se nesmí měnit kotevní místa
 4. Nenavrhujte zábradlí, pouze je uvažujte jako liniové zatížení o intenzitě 0,4 kN/m
 5. Podchodnou výšku uvažujte 2100 mm
 6. Pochozí vrstvu tvoří rošt Lichtgitter SP 330-34/38-3
 7. Pro případné zatížení sněhem uvažujte, že sníh roštem nepropadne
 8. Přístup na jednotlivá patra konstrukce je přímo ze stávajícího objektu

Výstup:

 1. Statický systém konstrukce včetně rozdělení konstrukce s ohledem na přepravní rozměry
 2. Návrh a posudek hlavních prvků konstrukce (sloupy, nosníky, ztužení)
 3. Návrh a posouzení vybraného jednoduchého detailu připojení (např. kloubový přípoj nosníku tzv. na žiletku, přípoj konzoly na sloup)
 4. Konstrukční návrh vybraného složitějšího detailu (bez výpočtu, pouze zkreslený detail, kdy půjde více prvků do jednoho styčníku – např. přípoj nosníku na sloup spolu s vodorovným a svislým ztužením)
 5. Projekční výkresy konstrukce
 6. Návrh kotvení zábradelního sloupku z ocelové trubky průměru 48mm shora/z boku na profil nosníku. Uvažujte pouze vodorovné zatížení 1kN ve výšce madla (1200 mm nad pochozí úrovní), svislé zatížení 2kN působící v ose sloupku zahrnující i vlastní tíhu zábradlí.

Pozn.: Konkrétní rozsah zadání je možné rozšířit/zúžit dle dohody s vedoucím práce.
Více informací o diplomové práci za podpory NFF najdete zde.


Uveřejněno

v

,

od

Značky: